Kategori: Forside

Adjuvant behandling på trappene

En ny studie på adjuvant behandling av blærekreftpasienter viser lovende resultater.  Studien som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine omhandler nærmere bestemt adjuvant immunterapi etter radikal kirurgi for pasienter som har muskelinvasiv blærekreft og høy risiko for tilbakefall. – Pasienter med muskelinvasiv sykdom – altså når svulsten vokser inn i blærevekstmuskulatur – […]

Hvorfor er blærekreft mer dødelig for noen kvinner? 

To av tre som får blærekreft er menn. Samtidig er risikoen for å dø av sykdommen høyere for kvinner enn for menn. Forskeren Tina Shagufta Munir Kornmo oppfordrer Blærekreftforeningen til å vokse og presse på for mer forskning. Selv skal hun bidra med det hun kan gjennom forskningsprosjekt på den mest alvorlige formen for blærekreft.  […]

Geir nektes immunterapi i det offentlige – kjøper det privat

– Det er merkelig at man må trå til med egne penger for å få den best mulige behandlingen, når man velger å avstå fra en stor operasjon, sier Geir Frode Jacobsen, 83 år, som er frustrert over holdningen han blir møtt med ved Haukeland universitetssykehus.  Etter tre TURB-utskrapninger fikk Geir beskjed om at eneste […]

Gode studieresultater: urinprøve avdekker tilbakefall

Oppfølgningen etter behandling for blærekreft er både krevende for pasientene og kostbart for helsevesenet. Professor Guro Lind håper urinprøve vil erstatte ubehagelige cystoskopiundersøkelser i nær fremtid.  Fordi omtrent 70 prosent får tilbakefall etter TURB må oppfølgingen være så sikker som mulig. For mange pasienter innebærer oppfølging etter operasjon 15 til 20 cystoskopiundersøkelser fordelt over flere […]

Risiko for infeksjon ved BCG? 

Hva er infeksjonsrisiko ved BCG-skylling, og hvilke former for infeksjoner kan oppstå?  BCG-skylling av blæren er en vanlig behandlingsform mot blærekreft. Hensikten med instillering av BCG er å starte produksjon av antistoffer, som så vil angripe kreftcellene, og å motvirke dannelse av nye svulster. For noen pasienter kan det oppstå infeksjoner, av ulik grad i etterkant […]

Tilbakefall, hva nå?

Noe av det som gjør blærekreft til en så vanskelig sykdom å behandle, er at svulsten/svulstene så ofte kommer tilbake. Tilbakefallsfrekvensen er nesten 70 % etter behandling, alle tilfeller/stadier sett under ett, og over en 5 års periode. For pasientene er det en stor psykisk belastning å forholde seg til dette, og samtidig klare å […]

Padcev ble ikke godkjent for blærekreftpasienter!

Mandag denne uken sa Beslutningsforum nei til å innføre Padcev for blærekreftpasienter med avansert kreftsykdom. Blærekreftforeningen og fagmiljøet har lenge jobbet for å få dette antistoff-konjugatet godkjent for bruk hos blærekreftpasienter som har få eller ingen andre gode behandlingsalternativer. Padcev (enfortumab vedotin)* er et såkalt «antistoff-legemiddel-konjugat»* medisinens kreftbekjempende effekt har sammenheng med at antistoffet binder […]

Krefttallene for 2022

Kreftregisterets årsrapport viser at det totalt var 38 265 nye krefttilfeller i Norge i fjor.   Blærekreft er den femte hyppigste kreftformen hos menn, og ble diagnostisert hos 1388 menn i fjor. Dette viser insidensen er relativt stabil med 1394 tilfeller i 2020 og 1369 i 2021.  Når det gjelder kvinner rammet blærekreft 465 kvinner i […]

Kun 4 pasienter med blærekreft vurdert i Ekspertpanelet i 2022

Færre blærekreftpasienter fikk en ny medisinsk vurdering i Ekspertpanelet i 2022. I 2022 var det nedgang i antall saker som Ekspertpanelet ga råd i. I fjor ga de råd i 190 saker, sammenlignet med 250 saker i 2021, også færre blærekreftpasienter ble vurdert. I 2022 gjaldt kun 4 av sakene blærekreft, mens det i 2021 […]

Program Kvinner og Blærekreft

Her er programmet for den annonserte kvinnekonferansen 18.02.23 og 19.02.23 Selve lørdagens konferanse er gratis og åpen for alle kvinner som har blærekreft/har hatt blærekreft eller som er nær pårørende til en annen kvinne som har sykdommen. Se vår aktivitetskalender for mer informasjon! LØRDAG 18.02.23 Registrering fra 10.45 11.00-11.15 VelkommenLitt om vårt arbeid og hvorfor […]