Daniel Heinrich. Foto Tomy Hoang

Flere blærekreftpasienter vurdert i Ekspertpanelet

Årsrapporten til Ekspertpanelet for 2023 viser at panelet ga råd i totalt 138 saker, som var en nedgang fra året før. Blærekreft var blant de største diagnosegruppene, med 14 saker. Uro-onkolog Daniel Heinrich mener en ny vurdering i panelet er til god nytte for mange pasienter.

Hvorfor tror du blærekreft er blant de diagnosene der flest henvises til Ekspertpanelet? 
– Det er nok noe tilfeldig og varierer fra år til år men på generelt grunnlag så er det pasienter med diagnoser der det finnes lite etablert behandling (få behandlingslinjer) som henvises oftere til ekspertpanelet, trolig fordi man raskere kommer til et punkt i behandlingsforløpet da det ikke er flere standardbehandlinger å tilby. Og dette blir da ofte utløsende for henvisning til ekspertpanelet, sier Heinrich, uro-onkolog og overleg ved Sykehuset Innlandet Gjøvik, og medlem i Ekspertpanelet.

I 5 av de 14 blærekreftsakene fikk pasientene tilbud om *off-label, hva kan vi si om de resterende pasientene? 
– Ekspertpanelet gjør en individuell vurdering for hver pasient i den situasjonen som foreligger på henvisningstidspunktet. Det er helt naturlig at det da for noen pasienter vil komme en anbefaling (ekspertpanelet kan ikke gi tilbud, kun anbefalinger) om off label behandling mens andre anbefales ytterligere etablert behandling eller man konkludere med at det ikke finnes flere behandlingstilbud. De fleste medikamenter er jo off-label kun i en viss tidsperiode og det betyr at det er avhengig av når pasientene henvises til vurdering. Det var jo for eksempel en periode fra oktober i fjor til nå nylig i slutten av mai da vi kunne anbefale Enfortumab Vedotin + Pembrolizumab som off-label behandling i 1. linje for pasienter med blærekreft og spredning, mens den muligheten nå ikke er tilstede lenger siden medikamentkombinasjonen har endret status (er til vurdering i Nye Metoder nå).

Nytter det for blærekreftpasienter å henvises til Ekspertpanelet? 
– Vi har kommet med anbefalinger om ytterligere behandling for de aller fleste bærekreftpasienter som vi har gjort vurderinger for helt siden ekspertpanelet ble etablert, noe som etter min mening viser at det er en nytte. Samtidig så har jo mange kollegaer såpass god oversikt over all mulig tilgjengelig og kommende behandling, at vi ikke alltid finner noe mere. Men også i disse tilfeller vil jo bekreftelsen på at alt som finnes av muligheter er prøvd være en viktig tilbakemelding for pasienter og pårørende og utgjøre en nytte i seg selv. Det var også et av formålene når ekspertpanelet ble etablert og del av mandatet fra Bent Høie i sin tid, at man skulle gi pasienter og pårørende en forsikring om at alt som er mulig er prøvd.

Les mer: 2023 Årsrapport Ekspertpanelet

Dette gjør Ekspertpanelet

Ekspertpanelet skal hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med å få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at etablert behandling er prøvd og ikke lenger har effekt. Ekspertpanelet skal blant annet vurdere og gi råd om det er aktuelle kliniske studier/utprøvende behandling i Norge eller i utlandet, fortrinnsvis i Norden.

Mer info: 

* «Off-label» betyr at markedsførte legemidler benyttes til behandling av sykdommer som legemidlet ikke har godkjenning for.