Kontakt foreningen

Ring: 47489600
E-post: post@blaerekreft.no

Styreleder: Tore Dammann Langballe, Tlf: 907 77 841

Daglig leder: Anita Eik Roald, Tlf: 930 48 535

Mail: post@blaerekreft.no

Organisasjonsnummer: 998 479 169

Post- og faktura:
Via mail:
post@blaerekreft.no
Post:
Blærekreftforeningen v/ Anita Eik Roald,
Rosenkranz`gate 7
0159 Oslo

Kontonummer: 1503.28.91184

Bank: DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo
BIC (SWIFT): DNBANOKKXXX
A/C for international payments: NO15 1503 2891 184