Opptak fra våre webinarer


Sterkere sammen, også på nett!


Blærekreftforeningen ønsker å føre enda flere blærekreftrammede over hele landet sammen. Se vårt webinar fra 07.09.21 og la deg inspirere til å lære noe nytt, treffe andre og senere møtes «på riktig» i ditt distrikt. Blærekreft kan være en «ensom sykdom», her får du også gode tips til hvordan du best kan takle hverdagen som pasient og som pårørende.

Blærekreft, korona og vaksine.

I samarbeid med Gynkreftforeningen arrangerte Blærekreftforeningen 9.februar 2021 et webinar om blærekreftpasienter, korona og sykdomsrisiko, og hvilke retningslinjer som gjelder for blærekreftpasienter og koronavaksinen. Vi hadde med oss Reino Heikkilä, uro-onkolog, seksjonsleder og overlege ved avdeling for kreftbehandling OUS.

Hva når kreften sprer seg?

I dette webinaret ser vi nærmere på hvordan man behandler metastatisk blærekreft.

Jan Oldenburg, forsker og onkolog ved Akershus universitetssykehus, gikk nærmere inn på behandlingen med kjemoterapi og immunterapi. Pasient og mangeårig medlem Steinar Bjølgerud delte også sin historie med oss.  (23.09.20)

Webinar om blærekreft, behandling og pågående forskning:

Blærekreft er en sykdom det ikke snakkes mye om. Det er en krevende sykdom å leve med, og en krevende sykdom å behandle. Hvert år er det ca. 1750 nye tilfeller av sykdommen i Norge.

De som deltar: Styreleder Tore Langballe og daglig leder Anita Eik Roald, 
urolog og seksjonsleder ved Bærum sykehus Tina Shagufta Munir Kornmo, forsker og leder for Forskningsforbundet Guro Elisabeth Lind og Country Manager, Nordics, Kristin Nyberg fra Photocure.

Vi vil også i 2021 lage flere interessante webinarer, som du enten kan følge på vår Facebook-side direkte, eller se senere her på vår hjemmeside.