Bli medlem

Benytt skjemaet under, eller ring oss på 47489600


Priser:
Pasient/ordinært medlem, 275 kr
Familiemedlem/ pårørende, 175 kr
Støttemedlem, 200 kr
Pensjonister/uføre, 100 kr

Fra 1.januar 2024 reduserer vi medlemsavgiften til 100 kr for pensjonister og uføre. Ta kontakt med oss, dersom du vil endre din priskategori siden datasystemet ikke kan registrere dette.


Faktura kommer til oppgitt e-postadresse evt. postadresse.
Du kan også vippse beløpet til 592541 etter at du har meldt deg inn via skjemaet som du finner øverst.


Mange føler seg alene med denne sykdommen som egentlig rammer så mange. Å treffe andre i samme situasjon kan være vanskelig, spesielt dersom man ikke bor sentralt rundt de store tettstedene. Vi i Blærekreftforeningen jobber for at ingen skal måtte føle seg alene med sykdommen, samme hvor i landet man bor. Medlemmene i foreningen er godt fordelt og representerer alle landets fylker og alderen spenner seg fra 38 til 94 år.

Hvert år inviteres alle til et felles sosialt treff der nye bekjentskaper dannes, og hvor man kan få ny kunnskap om sykdommen og livet med kreft. Et felleskap er viktig for de fleste i sårbare situasjoner, derfor ønsker vi å skape flere arenaer hvor folk kan treffes. Vi er allerede å treffe på flere sykehus, vardesenter, frivillighetssentraler og lokale temacafeer rundt om i landet. Via vårt likepersonsapparat vil du alltid ha noen du kan ringe, og du kan få faglige råd via våre tilknyttede leger, urologer og onkologer.

Som medlem vil du også få tilsendt vårt medlemsblad URO. Du kan påvirke vår forening med dine synspunkter og innspill, og du vil få stemmerett på årsmøtet.


Våre viktigste oppgaver er å:

  • Øke kunnskapen om blærekreft, behandlingsmuligheter og oppfølging av senskader
  • Tilby samtaler og støtte fra likepersoner
  • Være en pådriver for økt forskningsinnsats, og for at flere pasienter skal få tilbud om kliniske studier og nye behandlingsmetoder
  • Påvirke myndigheter og helsevesen for å få økte ressurser til forskning, behandling og rehabilitering
  • Bygge lokale nettverk med møteplasser rundt om i landet for blærekreftpasienter og pårørende

Velkommen!