Bli medlem

Benytt skjemaet under, eller ring oss på 47489600


Medlemskapet koster 275 kroner per år, pårørende 175 og støttemedlemmer 200 kr.
(Kampanjepris fra 01.okt ut året, kun kroner 50! )

Faktura kommer til oppgitt e-postadresse/ postadresse.

Du kan også vippse beløpet til 592541 etter at du har meldt deg inn via skjemaet.


Vanlig medlem: Den som selv er rammet av sykdommen
Pårørende er i følge BufDir: ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskaps- eller partnerskapslignende samboerskap med personen som har funksjonsnedsettelse, barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, steforeldre, søsken og stesøsken, besteforeldre, tanter og onkler, verge eller hjelpeverge.
Støttemedlem er alle de som ikke passer inn i kategorien over, men som likevel ønsker å støtte oss med sitt medlemskap.

Takk for at du støtter foreningens arbeid!


Mange føler seg alene med denne sykdommen som egentlig rammer så mange. Å treffe andre i samme situasjon kan være vanskelig, spesielt dersom man ikke bor sentralt rundt de store tettstedene. Vi i Blærekreftforeningen jobber for at ingen skal måtte føle seg alene med sykdommen, samme hvor i landet man bor. Medlemmene i foreningen er godt fordelt og representerer alle landets fylker og alderen spenner seg fra 38 til 94 år.

Hvert år inviteres alle til et felles sosialt treff der nye bekjentskaper dannes, og hvor man kan få ny kunnskap om sykdommen og livet med kreft. Et felleskap er viktig for de fleste i sårbare situasjoner, derfor ønsker vi å skape flere arenaer hvor folk kan treffes. Vi er allerede å treffe på flere sykehus, vardesenter, frivillighetssentraler og lokale temacafeer rundt om i landet. Via vårt likepersonsapparat vil du alltid ha noen du kan ringe, og du kan få faglige råd via våre tilknyttede leger, urologer og onkologer.

Som medlem vil du også få tilsendt vårt medlemsblad URO. Du kan påvirke vår forening med dine synspunkter og innspill, og du vil få stemmerett på årsmøtet.


Våre viktigste oppgaver er å:

  • Øke kunnskapen om blærekreft, behandlingsmuligheter og oppfølging av senskader
  • Tilby samtaler og støtte fra likepersoner
  • Være en pådriver for økt forskningsinnsats, og for at flere pasienter skal få tilbud om kliniske studier og nye behandlingsmetoder
  • Påvirke myndigheter og helsevesen for å få økte ressurser til forskning, behandling og rehabilitering
  • Bygge lokale nettverk med møteplasser rundt om i landet for blærekreftpasienter og pårørende

Velkommen!