Spør urologen

Urologen forklarer hvordan sykdomsbildet ditt ser ut

Har du spørsmål du lurer på knyttet til blærekreft kan du her stille spørsmål til Erik Skaaheim Haug. Han er urolog og overlege ved Sykehuset i Vestfold, og leder for Faggruppe for blære- og urotelkreft (Norsk blære- og urotelkreftgruppe), samt leder for Helsedirektoratets Handlingsprogramgruppe for Blære- og urotelkreft.

Er du ikke medlem?
Meld deg inn her først, det koster bare 100 kr året!
(Tjenesten er forbeholdt medlemmer)


Skaaheim Haug gjør dette arbeidet på frivillig basis. Tjenesten har på ingen måte tenkt å erstatte en legekonsultasjon, og personer som har akutte problemer eller symptomer de går og kjenner på, må oppsøke lege for å få dette undersøkt. Alle spørsmål og svar som brukes på nettsiden anonymiseres. Vi anbefaler at du ikke oppgir personopplysninger i spørsmålsfeltet.

Her kan du lese et utvalg tidligere stilte spørsmål og svar