Nøkkeltall for blærekreft 2018

Antall nye tilfeller i Norge:
Menn: 1239
Kvinner: 509

Fem-års relativ overlevelse:
Menn: 78,2 %
Kvinner: 70,4 %
(for perioden 2014-2018)

Kreftoverlevere  – begge kjønn
14.887 personer per 31.12.2018

Rater – antall tilfeller per 100.000
Menn: 48,1
Kvinner: 16,8

Dødsfall
Menn: 233
Kvinner: 86