Nøkkeltall for blærekreft 2018

Disse tallene er hentet ut fra Kreftregisteret. Dette er alle blærekrefttilfeller akkumulert. Så man må huske på at variasjonene er store fra pasient til pasient. Både allmenntilstand, hvor hissig kreften er og på hvilke stadie kreften blir oppdaget er avgjørende for resultatet av behandlingen. Nyere tall er ennå ikke ferdigstilt, men tendensen ser ut til at utviklingen går i riktig retning.

Antall nye tilfeller i Norge:
Menn: 1239
Kvinner: 509

Fem-års relativ overlevelse:
Menn: 78,2 %
Kvinner: 70,4 %
(for perioden 2014-2018)

Kreftoverlevere  – begge kjønn
14.887 personer per 31.12.2018

Rater – antall tilfeller per 100.000
Menn: 48,1
Kvinner: 16,8

Dødsfall
Menn: 233
Kvinner: 86