Vil du bli vår nye likeperson?

Hvert år i februar arrangerer vi kurst for deg som ønsker å bidra litt ekstra. Å være likeperson er en frivillig oppgave, og en oppgave som er helt vesentlig for at foreningen skal kunne være en støtte for absolutt alle som har behov for å snakke med noen når de blir rammet av kreften.

Stomisykepleier Marianne Asak og kreftsykepleiersykepleier Margrete Ronge fra A-hus bidro med masse nyttig informasjon på vårt siste likepersonskurs i februar 2020. (Anita Eik Roald, daglig leder i midten)

Aktiviteter som kan inngå i likepersonsarbeidet er bl.a.:

  • å ha samtaler med blærekreftberørte via telefon, chatt eller ved personlig fremmøte der
  • motivere og støtte andre i tilsvarende situasjon ved hjelp av erfaringsutveksling
  • ha trefftider på sykehus eller på Vardesenter
  • i noen spesielle tilfeller dra på hjemmebesøk/sykebesøk
  • å delta på møter og treff der blærekreftrammede er invitert
  • (Ingen må dekke alle områder. Det er frivillig og man må selv kjenne på hva som er riktig for en selv)

En likeperson er: en ikke-profesjonell samtalepartner som ønsker å gjøre en innsats for andre. Det er en som har evne til å lytte, og som selv har opplevd noe av det samme som deg. Alle må være medlemmer av foreningen og ha gjennomført grunnkurs i likepersonsarbeid og årlige oppdateringskurs. Kursene går over to dager, lørdag og søndag, og kostnadene dekkes av foreningen. Det bruker være både givende, lærerike og hyggelige treff.

Noen krav stilles til deg som ønsker å være likeperson bl.a at du:

  • er medlem av foreningen
  • har erfaringer med sykdommen og kan dele denne med andre
  • er en som kan lytte, og har bearbeidet forhold til egen sykdom
  • ønsker å bidra til at andre får det lettere, og har litt tid til overs for dette arbeidet

Høres dette ut som noe for deg, så kontakt oss i dag for en prat.