Våre lokale foreninger

Blærekreftforeningen har medlemmer over hele landet, og egne lokale foreninger i Bodø, Mo i Rana, Drammen, Oslo, Bergen, Trondheim og Arendal. Det er ikke alle steder at det er mulig å samle nok medlemmer til at vi kan få arrangert lokale treff, men satser på å øke aktiviteten ytterligere fremover. Si ifra om du har lyst til å bidra til økt aktivitet der du bor.

Temakafè og møter på tvers av kreftformer arrangeres også fast flere steder. Der er våre likepersoner er ofte til stede og kan tilby sine tjenester.

Kontakt oss for mer informasjon, eller følg med i aktiviteskalenderen. Vi annonserer også de lokale møtene våre i Facebook-gruppen vår.

Audhill Sund er vår ansvarlige og likeperson i Bodø

Sverre Frostmo fra Fauske i samtale med likeperson og ansvarlig i Mo i Rana, Svein Laberg fra vårt lokale treff på Vardesenteret i Bodø.


Blærekreftforeningen jobber for å øke aktiviteten og tilbudene rundt om i hele landet, og som et ledd i dette arbeidet ønsker vi å opprette flere lokale foreninger/distriktsgrupper. Vi mener at lokale foreninger er viktig for å kunne få til et bedre tilbud til hver enkelt medlem. Å treffes for å utveksle erfaringer og dele tips om hvordan vi takler hverdagen som blærekreftrammet vet vi er viktig for veldig mange. Vi fortsetter derfor dette arbeidet fremover og håper du kontakter oss dersom du ønsker å bidra til at vi får til lokal aktivitet akkurat der du bor.

I områder hvor medlemstallet tilsier at det ikke kan bli så mye aktivitet rettet mot blærekreftrammede alene, har vi erafring med at samarbeid på tvers av kreftformer, har blitt en vellykket løsning. Her er et utklipp fra Rana Blad hvor bl. a Svein Laberg (styremedlem og likeperson hos oss) forteller litt om hvordan samarbeidet der oppe fungerer.

BER DEG INN: F.v. Terje Vonstad, Svein Laberg fra Blærekreftforeningen, Ellen Moen og daglig leder i Termik Rana, Elin Smith-Hansen. Foto: Øyvind Bratt

Våre største lokalforeninger er nå i Drammen/Buskerud, Bodø, Agder, Oslo, Trondheim og Bergen. Samarbeidet med Kreftforeningen gjør det også mulig å kunne treffes på Vardesentrene rundt om i landet der dette finnes. I Bergen, Bodø og Trondheim er denne tjenesten godt i gang. Kontakt oss, dersom du vil vite når vår likeperson fra Blærekreftforeningen er til stede neste gang.