Medlemsbladet URO


Da er blad nummer to sendt ut til alle våre medlemmer, samarbeidspartnere, sykehus og helseforetak. Her kan du blant annet lese om hvordan Bernt A. Andersen opplevde det å få blærekreft, og hvor overrasket han ble over den manglende interessen for denne kreftformen. Vår egen ekspert, urologen Tina Kornmo svarer på spørsmål og vi deler spennende nytt fra forskningsarbeidet. God lesning!

I februar 2020 kom vår første utgave av medlemsbladet URO ut til våre medlemmer. Det ble godt tatt imot og er et av de mange tiltakene som foreningen har satt i gang for å øke informasjonen og kunnskapen om blærekreft. De er også å finne rundt om på landets sykehus og helseinstitusjoner. Vi håper at vi fremover kan ha økonomi til å gi ut flere nummer hvert år slik at blærekreft kan få større fokus, og pasientene etter hvert flere og bedre behandlingstilbud.