Medlemsbladet URO


I URO 2-23 kan du lese om Kristin Hanne Toker som merket at noe var galt, men som ikke ville mase for mye på legen. Hun håper håper økt fokus og kunnskap om blærekreft hos kvinner kan føre til at flere blir diagnostisert tidligere. Vi har også spurt fastlege Torgeir Skavøy om hva man egentlig kan forvente av fastlegen når det kommer til diagnostisering. Du kan også bli bedre kjent med våre likepersoner, som har vært på kurs.

I URO 1-23 har kvinner og blærekreft fått ekstra fokus: vi arrangerte kvinnekonferanse i februar, samt spør Hvorfor er blærekreft mer dødelig for noen kvinner enn menn? Du kan også lese om landsmøtet vi arrangerte i april, samt interessante studieresultater på å benytte urinprøve for å avdekke tilbakefall.

I URO 2-22 kan du lese om vårt arbeid for et kvalitetsregister for blærekreft, den nye medisinen Padcev som er en viktig milepæl for pasienter med fremskreden blærekreft, du får mer info om immunterapibehandling. Les også om Elin Schive, som hadde mange symptomer, men som ikke ble tatt på alvor, noe som fikk alvorlige konsekvenser for henne.

Håp er viktig for å tåle lidelse og kan være avgjørende for hvordan vi takler sykdom. Tove Giske og Britt Moene Kuven har gjort en analyse av hva som gir håp og styrke hos syke,- les og lær mer her. Les også om Steinar som fikk nytt håp via en klinisk studie, Lukas som har hatt tilbakefall gjennom 10 år og Chava som mener at vi bør stå mer på krava.

I denne utgaven som kom ut høsten 2021 kan du blant annet lese om hvordan det oppleves å ha mange ulike leger og viktigheten av å vite hvem som er kontaktlegen din når sykdommen rammer. Å miste noen er vondt og tanker i etterkant kan være vanskelig å komme over. Les mer om hvordan Hanne opplevde det da hun mistet sin kjære mor.

Det første nummeret av URO 2021 ble sendt ut til alle medlemmer, samarbeidspartnere, sykehus og helseforetak i mars. I dette nummeret kan du blant annet lese om covid-19-vaksinen og anbefalinger for blærekreftpasienter, Ekspertpanelet, og urolog Erik Skaaheim Haug forteller om alternativer for pasienter som må fjerne blæren.

Høsten 2020 ble URO nummer to sendt ut til alle våre medlemmer, samarbeidspartnere, sykehus og helseforetak. Her kan du blant annet lese om hvordan Bernt A. Andersen opplevde det å få blærekreft, og hvor overrasket han ble over den manglende interessen for denne kreftformen. Vår egen ekspert, urologen Tina Kornmo svarer på spørsmål og vi deler spennende nytt fra forskningsarbeidet. God lesning!

I februar 2020 kom vår første utgave av medlemsbladet URO ut til våre medlemmer. Det ble godt tatt imot og er et av de mange tiltakene som foreningen har satt i gang for å øke informasjonen og kunnskapen om blærekreft. De er også å finne rundt om på landets sykehus og helseinstitusjoner. Vi håper at vi fremover kan ha økonomi til å gi ut flere nummer hvert år slik at blærekreft kan få større fokus, og pasientene etter hvert flere og bedre behandlingstilbud.