Medlemsbladet URO

I februar 2020 kom vår føste utgave av medlemsbladet URO ut til våre medlemmer. Det ble godt tatt imot og er et av de mange tiltakene som foreningen har satt igang for å øke informasjonen og kunnskapen om blærekreft. De er også å finne rundt om på landets sykehus og helseinstitusjoner. Neste utgave kommer i september.