Om Blærekreftforeningen

Blærekreftforeningen ble stiftet 5. mai 2012. Og vi har siden jobbet aktivt for å belyse denne ganske vanlige, men likevel så lite omtalte kreftformen. Det manglende fokuset på blærekreft førte til at mange følte seg ensomme med sykdommen, det var lite forskning på området og lite nyvinning på behandlingsfronten. Dette ønsket vi å gjøre noe med.
Siden har vi jobbet for å spre kunnskap om sykdommen, trygge pasientene, påvirke beslutningstakere og øke forskningsbidraget på området.

Assosiert medlem i Kreftforeningen

Under mottoet «Sammen er vi sterkere» ble Blærekreftforeningen i 2020 assosiert medlem i Kreftforeningen. Et samarbeid som også inkluderer 17 andre pasientforeninger i Norge. Og vi ser allerede at dette samarbeidet styrker vår mulighet til å nå ut til flere. Ikke minst så ser vi at det å få tilgang til flere lokale møteplasser, gir blærekreftrammede over hele landet større muligheter for å kunne treffes. 

Les mer om vårt tidligere arbeid her

Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvoll Ross og styreleder i Blærekreftforeningen Tore Dammann Langballe

Styret

Styret består i dag av 8 valgte styremedlemmer og 2 varamedlemmer. De er godt representert fra Mo i Rana i nord til Agder i sør og Bergen i vest. Styret jobber alle på frivillig basis.  Styret velges av medlemmene på årsmøtet for to år av gangen. Den eneste som er ansatt i en deltidsstilling i foreningen er daglig leder.  Likepersoner anses som tillitsvalgte og er godkjent av styret.

Kontaktinfo til styret finner du her

Bak fra venstre: Hans-Petter Isaksen, Audhill Sund, Knut-Arne Jørgensen, Elin Schive. Foran fra venstre: Bernt A. Andersen, Anita Eik Roald (dagl.leder), Anita Barvang Ihlang og Tore Dammann Langballe. (Svein Laberg er ikke med på bildet)

Helsepolitisk arbeid

Blærekreftforeningen er en politisk uavhengig forening som samarbeider både med offentlig og privat sektor for å bedre behandlingstilbudet og oppfølgingen av de som rammes av blærekreft. Vi har en stor oppgave i det å være pasientenes stemme opp mot beslutningstakere og helsemyndigheter. Vi har de siste årene sørget for at vi er med i en rekke utvalg og organer hvor vi som brukermedvirkere kan påvirke og være med på å bestemme hvordan vi som pasientgruppe skal bli behandlet.

I 2020 og 2021 har mye av fokuset ligget på nye behandlingsmetoder for metastatisk kreft og forskning på blærekreft generelt. Det dør ett menneske i Norge hver eneste dag pga blærekreft. Nye medisiner kan forlenge mange liv, kanskje til og med berge liv, men medisinene som kreves er ikke tilgjengelig for disse pasientene. Dette har vi gjennom deltakelse i ulike fora fått satt mer fokus på, og vi følger den lange behandlingstiden i Nye Metoder med stor uro. Vi jobber også for å bidra til at flere kliniske studier kommer blærekreftpasientene til gode. Les mer om vårt arbeid her.

I 2021 vil vi også fortsette vårt arbeid for å nå ut til flere der de bor og skape flere møteplasser for felleskap og erfaringsutveksling. Lokale foreninger og lokal aktivitet krever aktive deltakere, så meld deg gjerne dersom du føler deg kallet.

Bli med i Blærekreftforeningens Facebook-gruppe

Gaver og donasjoner

Vi er en liten forening med begrenset økonomi. Alle bidrag som gjør at vi kan fortsette dette viktige opplysningsarbeidet kan lede til tidligere oppdagelse av sykdommen, bedre behandling og færre dødsfall.

Fradrag i skattbar inntekt for donasjoner
Blærekreftforeningen jobber for :

– å støtte den enkelte pasient bl.a. gjennom informasjon, veiledning og kontakt med andre i tilsvarende situasjon

– å utvide kjennskapen til blærekreft og blærepolypper og forbedre kommunikasjonen mellom pasient og behandler

– å medvirke til å gi den enkelte pasient større trygghet i behandlingsforløpet

– å holde erfaringsutvekslingsmøter og informasjonsmøter rundt omkring i landet

– å følge og støtte opp om forskningen omkring nye behandlingsmetoder for blærekreft og blærepolypper

Viktige dokumenter

Her finner du våre årsmeldinger, vedtekter og personvernerklæringen