Spør urologen: tidligere stilte spørsmål og svar

Har du spørsmål du lurer på knyttet til blærekreft, har Blærekreftforeningen vært så heldige å få Tina Shagufta Munir Kornmo, som er urolog og seksjonsoverlege ved Bærum sykehus, til å svare på spørsmål. 
Kornmo gjør dette arbeidet på frivillig basis. Tjenesten har på ingen måte tenkt å erstatte en legekonsultasjon, og personer som har akutte problemer eller symptomer de går og kjenner på, må oppsøke lege for å få dette undersøkt.

Still spørsmål her: Spør urologen

Her kan du lese et utvalg tidligere stilte spørsmål og svar:

Er det mulig å bli undersøkt mellom kontrollene jeg er satt opp på, dersom jeg er urolig?
Svar: Hvis du tar dette opp med fastlegen og fastlegen finner at det er grunn til raskere kontroll, så kan fastlegen sende en ekstra henvisning med forespørsel. Det vil være symptomene som avgjør om det skal prioriteres. 

Hvor stor er sjansen for tilbakefall etter at man har fjernet en svulst fra blæren?
Svar: Det er avhengig av antall svulster, type svulst og utbredelsen. Man kan bruke et skjema som er utviklet etter mange studier, som brukes internasjonalt og heter EORTC. På dette skjema legger man inn pasientens informasjon og vil da få en score som vil gi en prosentvis sannsynlighet for tilbakefall og progresjon. Det er viktig å huske på at dette er sannsynlighet og ikke fasit.       


Hvordan kan en mulig fjerning av blæren påvirke seksuallivet mitt?
Svar: For menn vil ereksjonen kunne svekkes fordi denne funksjonen er avhengig av samspill mellom fysiske og psykiske faktorer, hormoner, nerveimpulser og muskulatur. Ved fjerning av blæren kan nervene som styrer ereksjonen bli skadet eller ødelagt som følge av operasjonen fordi de ligger så nært inntil blæren. Strålebehandling og cellegift kan også skade vev og nervebaner som bidrar til ereksjon. Likevel vil evnene til orgasme som regel være i behold. Det finnes flere hjelpemidler for ereksjon, og det blir ofte tatt opp ved konsultasjon etter operasjon. 

For kvinner er det også et samspill mellom fysiske og psykiske faktorer. Hos kvinner vil fjerning av blæren innebære også fjerning av eggledere, livmor og deler av skjeden. Siden eggstokkene står for østrogenproduksjon og denne blir borte, kan kvinner kommer i en kunstig fremkalt overgangsalder. De vanlige symptomene kvinnen får er hetetokter og trang og tørr skjede. Dette kan behandles med østrogener og med tillegg av glidemidler. Dette vil derfor ikke nødvendigvis påvirke seksuell lyst og funksjon

Er det vanlig å få endret vannlatingsmønster etter inngrep i blæren? Kan man eventuelt gjøre noe med det?
Svar: Ja, det er vanlig at vannlatingen kan være hyppig og/eller ukontrollert i opptil tre til fire uker. Det er også vanlig med litt blodtilblandet urin etter to til fire uker på grunn av skorper som løsner. Det anbefales at man passer på å drikke litt ekstra med vann i denne perioden. Dersom man får svie ved vannlating bør urinen undersøkes av fastlegen for å vurdere om det er tilkommet urinveisinfeksjon som trenger antibiotika behandling. 

Er det noe jeg kan gjøre for å forebygge tilbakefall av kreft i blæren?
Svar: Risikoen for tilbakefall reduseres først og fremst ved å fjerne svulsten(ene) radikalt. Noen type svulster vil kunne forebygges ved skylling av blæren med cellegift eller BCG (Bacillus Calmette Guerin-tuberkulosevaksine). Dette er det laget skjema og protokoller for og som vil bli tatt opp på først kontroll etter operasjon. Generelt anbefales fysisk aktivitet og et sunt og variert kosthold med mye frukt og grønt. I tillegg anbefales at man drikker opptil to liter væske i døgnet hvorav storparten er vann, men dette gjelder ikke for pasienter med hjertesvikt.   

Jeg går jevnlig til kontroll, men er det symptomer jeg bør være var på som kan indikere et tilbakefall?
Svar: Ja, hvis du får blod i urinen, svie eller hyppig vannlating, skal raskere kontroll vurderes. Det kan også skyldes urinveisinfeksjon, og derfor bør man kontakte fastlege for en vurdering om det infeksjon eller grunn til raskere kontroll med tanke på tilbakefall.  


Jeg er nå ferdig behandlet for blærekreft, og har fått beskjed om at jeg begynne med jevnlige BCG-skyllinger. Er det noen bivirkninger jeg bør være forberedt på her?
Svar: Du vil få informasjon av uroterapeut eller sykepleier ved oppstart av BCG behandling. Denne behandlingen kan gi symptomer som svie ved vannlating, hyppig vannlating og blod i urinen. Man kan også få en generell sykdomsfølelse og influensalignende symptomer. Noen får temperaturstigning etter to til tre behandlinger. Som regel vil symptomene forsvinne av seg selv etter noen dager. Av og til må pasientene legges inn på sykehus for behandling.