Her er vår Facebook-side hvor aktiviteter og nyheter publiseres! (Trykk «Følg» slik at du får varsel om nye innlegg fra administrasjonen.)

Møt andre i samme situasjon gjennom vår egen, lukkede Facebook-gruppe for våre medlemmer. Å dele erfaringer er for mange til stor nytte.

Vi har også en egen gruppe for Blærekreft-Kvinner. (Det er likevel fint om dere er medlem begge steder.)Blærekreftforeningen er en landsdekkende forening for de som har, eller har hatt kreft eller polypper i urinveiene, deres pårørende/nærstående og andre interesserte.

Foreningen ble startet i 2012 og drives av blærekreftpasienter, til støtte for andre blærekreftpasienter og deres pårørende. Vi arbeider bl.a. for større åpenhet om sykdommen, og for å spre mer kunnskap om en kreftform mange vet lite om. Vi stimulerer til mer forskning, bedre behandlingstilbud og tettere oppfølging.

I 2020 ble vi tilsluttet Kreftforeningen og har siden jobbet tett med både de, og de 16 andre pasientforeningen som er under samme paraply. Det har utvilsomt styrket foreningen og vårt arbeid!


Behøver du noen å snakke med?
Kontakt en av våre mange likepersoner her!

Tidlig oppdagelse er viktig for utfallet av behandlingen.

Her forteller Bernt A. Andersen hvordan han opplevde det å få denne diagnosen.
Du kan lese flere pasienthistorier her.

Kvinner og blærekreft

Visste du at kvinner ofte får stilt diagnosen for sent? Det kan få alvorlige konsekvenser. Oppsøke derfor lege ved symptomer på blærekreft! Det er også viktig at fastlegen henviser videre til urolog så snart andre og mer vanlige årsaker kan utelukkes. Rask og riktig diagnose, uten unødvendige omveier, er avgjørende for utfallet.

Ønsker du å snakke med noen? Ta kontakt med en av våre mange likepersoner.
Spør vår urolog,
Erik Skaaheim Haug.
Les vår brosjyre her.

Se opptak fra våre webinarer/nettmøte
Bli med i vår Facebook-gruppe og treff mange andre blærekreftberørte over hele landet
Her kan du lese vårt nye medlemsblad URO

Aktuelle artikler:

Adjuvant behandling på trappene
En ny studie på adjuvant behandling av blærekreftpasienter viser lovende resultater.  Studien som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine omhandler nærmere bestemt …
Hvorfor er blærekreft mer dødelig for noen kvinner? 
To av tre som får blærekreft er menn. Samtidig er risikoen for å dø av sykdommen høyere for kvinner enn for menn. Forskeren Tina Shagufta …
Geir nektes immunterapi i det offentlige – kjøper det privat
– Det er merkelig at man må trå til med egne penger for å få den best mulige behandlingen, når man velger å avstå fra …
Gode studieresultater: urinprøve avdekker tilbakefall
Oppfølgningen etter behandling for blærekreft er både krevende for pasientene og kostbart for helsevesenet. Professor Guro Lind håper urinprøve vil erstatte ubehagelige cystoskopiundersøkelser i nær …
Risiko for infeksjon ved BCG? 
Hva er infeksjonsrisiko ved BCG-skylling, og hvilke former for infeksjoner kan oppstå?  BCG-skylling av blæren er en vanlig behandlingsform mot blærekreft. Hensikten med instillering av …
Tilbakefall, hva nå?
Noe av det som gjør blærekreft til en så vanskelig sykdom å behandle, er at svulsten/svulstene så ofte kommer tilbake. Tilbakefallsfrekvensen er nesten 70 % …
Padcev ble ikke godkjent for blærekreftpasienter!
Mandag denne uken sa Beslutningsforum nei til å innføre Padcev for blærekreftpasienter med avansert kreftsykdom. Blærekreftforeningen og fagmiljøet har lenge jobbet for å få dette …
Krefttallene for 2022
Kreftregisterets årsrapport viser at det totalt var 38 265 nye krefttilfeller i Norge i fjor.   Blærekreft er den femte hyppigste kreftformen hos menn, og ble …

Forskningsnytt:

Padcev, ennå ikke godkjent
Legemiddelet gis intravenøst på samme måte som immunterapi og kjemoterapi. Padcev (enfortumab vedotin) er et nytt antistoff-legemiddel som er godkjent i EU …
Færre tilbakefall ved ny operasjonsmetode
Ved St. Olavs hospital pågår en studie der en ny teknikk benyttes på blærekreftpasienter som må gjennomgå radikal cystektomi.  –  Resultatene er lovende, …
Ja, til vedlikeholdsmedisin!
BESLUTNINGSFORUM: Fra venstre, Herlof Nilsen adm. dir Helse Vest, Øistein Winje – brukerrepresentant, Lars Vorland adm. dir Helse Nord, Cathrine, M. Lofthus …
Presisjonsmedisin skal prøves på 17 norske sykehus
Nå er det mest omfattende prosjektet innfor kreftbehandling og kreftforskning i Norge – IMPRESS-Norway i gang. 17 sykehus deltar, og mange har allerede …
Millionstøtte til presisjons-immunterapi
Professor Johanna Olweus ved Oslo Universitetssykehus Åtte millioner til forskning på blærekreft ble nylig tildelt professor Johanna Olweus, som er leder for …
Hurtiggodkjenning av nytt legemiddel mot blærekreft i USA
Det amerikanske legemiddelagenturet FDA har gitt hurtiggodkjenning for et nytt lovende legemiddel mot lokalavansert eller metastatisk blærekreft. I Norge fikk 1778 personer …
Kortere strålingsforløp kan være mer effektivt
En artikkel publisert i The Lancet Oncology konkluderer med resultater fra to studier viser at et kortere strålebehandlingsforløp blir koblet til en redusert …
Ny behandling mot blærekreft gir håp
Skrevet av Bjørg Aftret 24. febr. 2021. Publisert i Onkologisk Tidsskrift Statens legemiddelverk har nylig godkjent Bavencio (avelumab) som førstelinje vedlikeholdsbehandling av lokalavansert …
Urinprøve kan erstatte cystoskopiundersøkelsen
Inntil 70 prosent av blærekreftpasienter får tilbakefall etter operasjon. Det gjør at de må følges tett opp med cystoskopi, en undersøkelse som …
Gjør kreftcellene synlige
Det norske selskapet Photocure gir et svært viktig bidrag til behandlingen av blærekreftpasienter. Produktet deres selges snart over hele verden. For blærekreftpasienter …
8 millioner til forskning på blærekreft fra Kreftforeningen
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, er stolt over å kunne dele ut 129,4 millioner kroner til 20 norske forskningsprosjekter. Foto: Jorunn …
Forskningsnytt: flere spennende prosjekter på gang
Hva er siste nytt innen forskning på blærekreft? URO, Blærekreftforeningen sitt medlemsblad, har tatt en prat med Erik Skaaheim Haug, som er …
Ser du blod i urinen,- kontakt lege!