Forsiden

Ekstraordinært årsmøte i Blærekreftforeningen

Kjære medlemmer i Blærekreftforeningen.

Her kommer innkalling til ekstraordinært årsmøte. Det avholdes 23. november 2019 på Scandic Oslo City Hotel på Jernbanetorget. Innkallingen er tilsendt alle registrerte medlemmer. (Se ldokumentet i lenken nedenfor))

https://drive.google.com/…/12iTnUNw04XAwAQbfEyd6gnF30…/view…

Brevet inneholder også bakgrunnsnotat fra styret, brev fra gruppen som krever ekstraordinært møte og registrerings- og fullmaktsskjema.

Vi ønsker gjerne å vite hvor mange vi blir, vennligst klikk på svarlenken under om du kommer.

Med vennlig hilsen
på vegne av styret
Anita Eik Roald

Blærekrefttorget og landsmøtet 2019

I 2019 går vi nye veier. Vi endrer konseptet for vår tradisjonelle fagdag på fredagen og prøver ut noe helt nytt og kjempespennende:  Vi lager et torgmøte sammen med fagmiljøene! Det vi ikke endrer er vårt etablerte kvalitetsnivå med topp foredrag av toppforskere i verdensklasse. Trykk på den gule overskriften for å komme til siden med program og informasjon.

Innkalling til årsmøte

I henhold til vedtektenes §8 innkalles det herved med to måneders varsel til Blærekreftforeningens årsmøte lørdag 30. mars 2019 kl. 09.00 på Hurdalsjøen hotell i Hurdal
Saker som ønskes tatt opp på foreningens årsmøte bes sendt styret (post@blaerekreft.no eller Blærekreftforeningen, Gamle Hadelandsv. 72, 2032 Maura) innen 28. feb.
Forslag til nye kandidater til styret eller andre funksjoner bes sendt til valgkomiteen v/ Nils Nerdalen, nerdalen@start.no, Kjell Olav Svingen, kjellosvingen@icloud.com eller Blærekreftforeningen, Gamle Hadelandsv. 72, 2032 Maura).

Blærekreft på TV!

«Hva feiler det deg om du har blod i urinen?» Mandag 14. jan. hadde denne spennende spørreleken «Hva feiler det deg?», blærekreft som oppgave nr. 2. Tipsene som lagene fikk i denne oppgaven var ikke enkle, men så er heller ikke alle tilfeller like enkle å diagnostisere. Det som var spesielt for Maria sin del var alderen, men blærekreft kan ramme i alle aldre. Videre ble det spurt om sykdommen er arvelig og Maria svarte «nei» og det er kanskje riktig i Marias tilfelle, men nyere forskning peker i retning av at det er en arvelig komponent også i blærekreft. Man anslår at noe rundt 4-8% av tilfellene skyldes arv. Blærekreft er ikke en sjelden sykdom; hvert år får 1750 personer denne diagnosen., og over 14000 er blærekreftoverlevere. Les mer på våre nettsider!

Yrker og blærekreft

Man har lenge visst at blærekreft i stor grad er en miljøindusert sykdom. Blærekreft ble tidlig koblet til arbeid med visse fargestoffer, og deretter har man påvist sammenheng med flere andre forbindelser: benzen, petroleumsprodukter, gummi, arsenikk, tjære, sot, og flere andre ting. Organiske løsemidler og det vi vanligvis tenker på som «kjemikalier» er ikke like aktuelle i denne forbindelse selv om de er skadelige, muligens fordi de utløser andre skader eller sykdommer før blærekreft rekker å utvikle seg. Vi vil bruke arbeidsåret til å få folk i relevante yrker til å forstå betydningen av å bruke personlig verneutstyr der det er aktuelt og mulig, unngå mest mulig skadelig eksponering og vite hva de skal se etter dersom de har vært uheldig og begynt å utvikle blærekreft. Forebygging er mye bedre for alle parter enn reparering.

 Bli medlem i Blærekreftforeningen

Vi som har jobbet med pasientorganisasjoner en stund ser det tydelig: Det er betydelig forskjell på hvilken faglig aktivitet og hvilken oppmerksomhet en pasientgruppe får, hvorvidt den har en aktiv og velfungerende pasientorganisasjon i ryggen eller ikke. I løpet av noen år har blærekreft gått fra å være en diagnose man aldri hørte noe om og som i informasjonsmateriell ble beskrevet som «sjelden», til å bli en sykdom som beskrives som «vanlig» eller «hyppig» selv om antall pasienter ikke har endret seg så mye. Neste mål er å få informert fagfolk, myndigheter og folk flest om at dette er en sykdom som rammer folk i alle aldre. Bli med!

Siste blogginnlegg

  • Yrker og blærekreft

    4. februar 2019

    Yrker og blærekreft er noe vi i Blærekreftforeningen ønsker å sette søkelyset på. Lyskasteren treffer da dessverre stort sett bare gulvet – det er gjort beklagelig lite forskning på dette temaet, selv om har gått lang tid siden man oppdaget at arbeidere i garverier og andre yrker hvor man brukte ...

    Les mer