Kortere strålingsforløp kan være mer effektivt

En artikkel publisert i The Lancet Oncology konkluderer med resultater fra to studier viser at et kortere strålebehandlingsforløp blir koblet til en redusert risiko for tilbakefall sammenliknet med standard stråleterapi for blærekreftpasienter.

Metaanalysen av studien viser at for de tilfellene der sykdommen har spredt seg til det omkringliggende muskelvev så er færre strålebehandlinger med litt høyere dose ved hver behandling, minst like effektivt mot blærekreft som behandling med standard stråleterapi.
Les mer: Kortere strålingsforløp har antakelig bedre effekt mot blærekreft, Onkologisk Tidsskrift, 27.002.2021.

Overlege Peter Meidahl Petersen, Rigshospitalet i Danmark, sier til Onkologisk Tidsskrift, at det er sannsynlig at studieresultatene kan bidra til at praksis i Danmark blir endret, noe som også kan skje i Norge.

Forsker og urolog, Erik Skaaheim Haug

– For tiden er antall fraksjoner anbefalt i det norske handlingsprogrammet 32. Vi vurderer fortløpende ny kunnskap og vil også se på resultatene fra denne meta-analysen. Ideelt burde resultatene bekreftes i en randomisert studie før vi endrer anbefalingene, men det må i likhet som i Danmark vurderes, sier Erik Skaaheim Haug, leder for Fagruppe for blære- og urotelkreft (Norsk blære- og urotelkreftgruppe) Norsk Urologisk Cancergruppe – NUCG og leder for Helsedirektoratets Handlingsprogramgruppe for Blære- og urotelkreft.