Kontakt styret

Bak fra venstre: Hans-Petter Isaksen, Audhill Sund, Knut-Arne Jørgensen, Elin Schive. Foran fra venstre: Bernt A. Andersen, Anita Eik Roald (daglig leder), Anita B. Ihlang og Tore Dammann Langballe. (Svein Laberg mangler på bildet) Foto: Mette Gunnari

Styret i Blærekreftforeningen

Styret består i dag av 8 valgte medlemmer fra foreningen. 5 som faste medlemmer og 3 som varamedlemmer. De er godt representert fra Stokmarknes i nord til Agder i sør og Bergen i vest. Styret jobber alle på frivillig basis og får kun dekket faktisks utgifter de har i forbindelser med reiser og møter. Styret velges av medlemmene på årsmøtet for to år av gangen. Den eneste som er ansatt i en deltidsstilling i foreningen er daglig leder. 


Styreleder: Tore Dammann Langballe

Tore D. Langballe

Nestleder: Knut-Arne Jørgensen
Øvrige styremedlemmer:
Elin Schive, Gunhild Navjord og Hans-Petter Isaksen
Varamedlemmer: Bernt A. Andersen, Roger Carlsen, Vebjørn Kleiving

Daglig leder: Anita Eik Roald 

Anita Eik Roald

Kontaktinfo:

NavnTelefonnummerE-post
Tore D. Langballe 90777841 torelangballe@blaerekreft.no
Knut-Arne Jørgensen 90634906 knjorgen@blaerekreft.no
Gunhild Navjord40233525gunnav@icloud.com
Hans-Petter Isaksen45429866hapeis@gmail.com
Elin Schive41542082elin.schive@gmail.com
Vara: Liv Bringsrud
Vara: Roger Carlsen
Vara: Vebjørn Kleiving
Daglig leder: Anita Eik Roald93048535aeroald@gmail.com