Kontakt styret

Bak fra venstre: Hans-Petter Isaksen, Audhill Sund, Knut-Arne Jørgensen, Elin Schive. Foran fra venstre: Bernt A. Andersen, Anita Eik Roald (daglig leder), Anita B. Ihlang og Tore Dammann Langballe. (Svein Laberg mangler på bildet) Foto: Mette Gunnari

Styret i Blærekreftforeningen 2021-2022

Styret består i dag av 9 valgte medlemmer fra foreningen. De er godt representert fra Mo i Rana i nord til Agder i sør og Bergen i vest. Styret jobber alle på frivillig basis.  Styret velges av medlemmene på årsmøtet for to år av gangen. Den eneste som er ansatt i en deltidsstilling i foreningen er daglig leder.  Likepersoner anses som tillitsvalgte og er godkjent av styret.


Styreleder: Tore Dammann Langballe

Tore D. Langballe

Nestleder: Knut-Arne Jørgensen
Øvrige styremedlemmer: Audhill Sund, Svein Laberg,
Elin Schive, Bernt A. Andersen og Hans-Petter Isaksen
Varamedlemmer: Gunhild Navjord og Alexander Plows

Daglig leder: Anita Eik Roald 

Anita Eik Roald

Kontaktinfo:

NavnTelefonnummerE-post
Tore D. Langballe 90777841 torelangballe@blaerekreft.no
Knut-Arne Jørgensen 90634906 knjorgen@blaerekreft.no
Audhill Sund97704701audhillsund@hotmail.com
Svein Laberg91342884 s-lab@blaerekreft.no
Elin Schive41542082elin.schive@gmail.com
Hans-Petter Isaksen45429866hapeis@gmail.com
Bernt A. Andersen97012207berntaand@gmail.com
Vara: Gunhild Navjord
Vara: Alexander Plows
Daglig leder: Anita Eik Roald93048535aeroald@gmail.com