Blærekreft-kvinner

Noen få av de som er med i kvinnegruppa, fra venstre Audhill Sund, Britt Foss, Chava Savosnick, Anita Eik Roald og Elin Schive

Noe av ideen med å ha en egen kvinnegruppe er at det er enda mindre fokus på kvinner og blærekreft, enn på menn og blærekreft. Dette fører til at leger ofte ikke knytter blod i urinen opp mot kreft, like kjapt som hos kvinner som hos menn. Det er kanskje naturlig når man tenker på hvor mange andre og helt ufarlige tilstander med samme symptomer, men det kan være kritisk for de som rammens. Mange kvinner går ofte igjennom en eller flere antibiotika-kurerer før de blir sendt videre til urolog. Når diagnosen så blir stilt, kan det være for sent, sykdommen har fått tid til å utvikle seg, blæren må fjernes, eller den kan ha blitt livstruende. Kvinner har 8 % lavere 5-års overlevelse, enn menn. Men nå er det viktig å understreke at majoriteten i Norge i dag får god og rask behandlig. De aller fleste blir friske, men behandlingen kan ofte strekke seg over mange år.

Mange kvinner føler seg også veldig alene om denne sykdommen. De forteller at de aldri har møtte andre kvinner med samme sykdom, og at mange dessverre også kjenner på skam i forbindelse med å ha fått blærekreft. De fleste har gått igjennom omfattende behandlinger, noen har kanskje fjerne alt i underlivet, mens andre har plager som følge av langvarige utskrapinger og BCG-skyllinger. Og vi ser at plagene er veldig forskjellig fra de plagene mennene får.

Det å få snakke åpent om sine daglige utfordringer med andre kvinner som selv har sykdommen, kunne få råd, møte fagfolk og få større innsikt i egen sykdom, ser vi på som utrolig nyttig. Slik bidrar Blærekreftforeningens Kvinne-gruppe til større trygghet, mestring og forhåpenligvis bedre livskvalitet for de som skal leve videre med sykdommen.

Dette er et satsingsområde for foreningen og vi vil fremover arrangere årlige treff for Kvinne-gruppa hvor alle blærekreftrammede kvinner i langdet kan få mulighet til å møtes, for felleskap og faglig påfyll. Bli med, dette er viktig!

Audhill Sund fra Bodø er leder i foreningens kvinnenettverk. I tillegg til å være en aktiv likeperson, har hun et glødende engasjement for arbeidet knyttet til kvinner og blærekreft. Dere treffer henne på telefon: 97704701

Meld deg inn i kvinnenettverket via egen Facebook- side her:

Blærekreft-kvinner