Støtt vårt arbeid


Vi trenger din støtte!
Flere medlemmer er viktig, så dersom du ønsker å være støttemedlem setter vi stor pris på om du melder deg inn via innmeldingsskjemaet
Gaver kommer selvsagt også godt med for en liten forening med store ambisjoner.
Tusen takk for ditt bidrag!

Blærekreft er en alvorlig sykdom som det snakkes lite om, noe som fører til at mange føler seg alene med denne diagnosen. Å nå ut med informasjon og støttende omsorg til de som rammes av blærekreft er derfor en av våre aller viktigste oppgaver.
Ditt bidrag kan også gjøre at flere kan bli oppmerksomme på symptomene og kan starte behandlingen før det har gått for langt!

Vi jobber aktivt for å forhindre at så mange føler seg alene med sykdommen.

At blærekreft skal bli en sykdom som lettere kan kureres krever bedre medisiner og mer forskning. Derfor er det å spre kunnskap om blærekreft også en stor oppgave. Vi er fortsatt en liten gruppe, men «Sammen er vi sterekere» og sammen skal vi gjøre blærekreft til en sykdom man snakker om og som ikke lenger tar liv hver eneste dag. Politisk påvirkning og et aktivt samarbeid med klinikere og forskere over hele verden er derfor også en svært viktig og ressurskrevende oppgave.

Tidlig diagnose er avgjørende.
Mer informasjon er derfor viktig!

Blærekreftforeningen er en frivillig og ideell organisasjon.
Alle i styret er, eller har vært blærekreftpasienter. Ingen i styret får betalt for den jobben de legger ned i foreningsarbeidet. De drives av et felles ønske om at blærekreft skal bli en sykdom som lettere kan kureres, at færre får sykdommen og at flere overlever.