Støtt vårt arbeid

Vi trenger din støtte!

Antall medlemmer er avgjørende for å få driftsstøtte fra Bufdir, så dersom du ønsker å være støttemedlem setter vi stor pris på om du melder deg inn via innmeldingsskjemaet. 🙂 Gaver kommer selvsagt også godt med for en liten forening med store ambisjoner.

Blærekreftforeningen er en frivillig og ideell organisasjon. Alle i styret er, eller har vært blærekreftpasienter. Ingen i styret får betalt for den jobben de legger ned i foreningsarbeidet. De drives av et felles ønske om at blærekreft skal bli en sykdom som lettere kan kureres, at færre får sykdommen og at flere overlever. Din støtte gjør at vi når ut med mer informasjon og at flere kan bli oppmerksomme på symptomene. Tidlig diagnose redder både liv og helse.

Tusen takk for ditt bidrag!