Kategori: Aktuelt

Padcev ble ikke godkjent for blærekreftpasienter!

Mandag denne uken sa Beslutningsforum nei til å innføre Padcev for blærekreftpasienter med avansert kreftsykdom. Blærekreftforeningen og fagmiljøet har lenge jobbet for å få dette antistoff-konjugatet godkjent for bruk hos blærekreftpasienter som har få eller ingen andre gode behandlingsalternativer. Padcev (enfortumab vedotin)* er et såkalt «antistoff-legemiddel-konjugat»* medisinens kreftbekjempende effekt har sammenheng med at antistoffet binder […]

Krefttallene for 2022

Kreftregisterets årsrapport viser at det totalt var 38 265 nye krefttilfeller i Norge i fjor.   Blærekreft er den femte hyppigste kreftformen hos menn, og ble diagnostisert hos 1388 menn i fjor. Dette viser insidensen er relativt stabil med 1394 tilfeller i 2020 og 1369 i 2021.  Når det gjelder kvinner rammet blærekreft 465 kvinner i […]

Kun 4 pasienter med blærekreft vurdert i Ekspertpanelet i 2022

Færre blærekreftpasienter fikk en ny medisinsk vurdering i Ekspertpanelet i 2022. I 2022 var det nedgang i antall saker som Ekspertpanelet ga råd i. I fjor ga de råd i 190 saker, sammenlignet med 250 saker i 2021, også færre blærekreftpasienter ble vurdert. I 2022 gjaldt kun 4 av sakene blærekreft, mens det i 2021 […]

Program Kvinner og Blærekreft

Her er programmet for den annonserte kvinnekonferansen 18.02.23 og 19.02.23 Selve lørdagens konferanse er gratis og åpen for alle kvinner som har blærekreft/har hatt blærekreft eller som er nær pårørende til en annen kvinne som har sykdommen. Se vår aktivitetskalender for mer informasjon! LØRDAG 18.02.23 Registrering fra 10.45 11.00-11.15 VelkommenLitt om vårt arbeid og hvorfor […]

Håp om kvalitetsregister for blærekreft

Blærekreftforeningen har jobbet på for at Kreftregisteret skal opprette et kvalitetsregister for blærekreft. Nå har vi fått gehør, og Liv Marit Dørum som er leder for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret forteller at hun håper på en positiv beslutning i løpet av første halvår neste år. − Det at Blærekreftforeningen tok initiativ til et møte med fagdirektør […]

Ny medisin gir nytt håp

Den nye medisinen Padcev er en viktig milepæl for pasienter med fremskreden blærekreft. Gjennom flere tiår skjedde det lite på behandlingsfronten når det gjelder blærekreft. Blærekreftpasienter med spredning til andre organer, fikk lenge kun tilbud om palliativ og lindrende behandling med kort forventet levetid. Til tross for dette har det vært forsket lite på denne kreftformen.  – Heldigvis er dette […]

Kilder til håp og styrke

Håp er viktig for å tåle lidelse og kan være avgjørende for hvordan vi takler sykdom. Tove Giske og Britt Moene Kuven har gjort en analyse av hva som gir håp og styrke hos syke. Bakgrunnen for studien er et arbeidskrav Høyskolen på Vestlandet og VID vitenskapelige høyskole har med sykepleierstudenter. Som en forberedelse til […]

Stå på kravene!

– Jeg mener at alle blærekreftpasienter ved sin første TUR-B-behandling skal få blålysmetoden. Det er en av mine kjepphester! sier Chava Savosnick (69 år), hun ble diagnostisert med blærekreft og CIS i 2016. Ved blålysmetoden sprøytes det inn et fluorescerende stoff som gjør at alle kreftceller lyser rødt når cystoskopet er utstyrt med både blått og […]

Ny sjanse i klinisk studie

Steinar Bjølgerud (66 år) takker muligheten han fikk til å delta i en klinisk studie for at han lever. I dag er han erklært frisk.  Fire år etter blærekreftdiagnosen ble Steinar rammet av tilbakefall med spredning. For få år siden ville dette betydd en snarlig død.  Fikk diagnosen raskt Helt plutselig, en kveld høsten 2015, […]