Jan-Christian-Vestre_Foto-David-Berg-Tvetene.jpg

Ser frem til godt samarbeid med ny helseminister

Jan Christian Vestre.
Foto: David Berg Tvetene

Blærekreftforeningen gratulerer Jan Christian Vestre som ny helseminister. I kampen om ressurser og prioritering av politiske saker håper vi helseministeren vil se behovet for mer forskning på tidlig diagnostisering av blærekreft.

–  Tidligere diagnostisering av blærekreft sparer pasientene for omfattende behandlinger, redder liv, avlaster helsepersonell og vil spare samfunnet for ressurskrevende og kostbare behandlingsløp, sier Anita Eik Roald, daglig leder i Blærekreftforeningen. 

Anita Eik Roald.

Spennende forskningsprosjekter på tidlig oppdagelse av blærekreft, som for eksempel ved å teste for kreftmarkører i urin, er i gang over hele verden, – også i Norge. Vi i Blærekreftforeningen har vi vært med som brukermedvirkere i en studie (bladmetrix) ledet av Prof. Guro Lind ved OUS. Slike viktige studier må prioriteres nå som helsesektoren opplever en knapphet på fagfolk, og stadig flere får blærekreft.

Les mer: Urinprøve kan avsløre blærekreft flere år før sykdommen gir symptomer, Onkologisk Tidsskrift, 21.03.2023