Videoer fra Blærekreft-seminaret 2024


Her kan du se de interessante foredragene fra Blærekreftforeningens seminar 27. mai.
Har du spørsmål, så kontakt oss gjerne.

Utviklingen av blærekreft de senere årene

Statistiker og forsker fra Kreftregisteret, Bettina Kulle Andreassen, viser hvordan utviklingen av blærekreft har vært de senere årene. Hun er opptatt av forskning, og vil gjerne se nærmere på hvordan behandlingen virker også med tanke på bivirkninger og livskvalitet. Bettina oppfordrer til enda mer kontakt mellom forskere og pasienter. – Det er dere som vet hvor skoen trykker og kjenner best behovene, sier hun.


Behandling av lokal og lokalavansert blærekreft

Tina Shagufta Kornmo, som til daglig er urolog ved Bærum sykehus og som også forsker på blærekreft, viser i sitt foredrag hvordan man i dag behandlinger lokal- og lokalavansert blærekreft. Blærekreft kommer i mange ulike former, og tilbakefallsprosenten er svært høy. Derfor er blærekreft en stor belastning å leve med, samtidig som det er en av de dyreste kreftformene å behandle og følge opp. Heldigvis finnes det god behandling dersom man får stilt riktig diagnose på et tidlig stadium. Tina sier at det dessverre ikke har skjedd så mye nytt når det gjelder behandling av lokal blærekreft, men røper likevel litt om det hun ser komme.


Metastatisk blærekreft og studier

Der det virkelig har skjedd nytt, er på behandling av metastatisk blærekreft. Etter at immunterapien kom inn i standardbehandlingen i 2017 kan man tydelig se at overlevelsen endelig blir bedre. Uro-onkolog og forsker ved Ahus, Jan Oldenburg, forteller om de lovende forskningsresultatene fra ulike studier de siste årene. Han presenterer også noen nye kliniske studier på blærekreft som de er i ferd med å sette opp på Ahus. Mer persontilpasset medisiner er også i utvikling, men det tar dessverre (altfor) lang tid å få disse inn i de offentlige sykehusene. Mens vi venter på at de nye medisinene skal bli godkjent, kan det å få være med i en klinisk studie være et godt alternativ. Cellegift (Cisplatinbasert cellegift) alene er ikke fremtiden, sier Jan. Kombinasjonsløsninger av cellegift og immunterapi, samt bedre og mer persontilpasset behandling er det som øker overlevelsen. Heldigvis så vil vi kunne se bedre resultater på overlevelsen fremover enn det vi har sett i statistikken så langt.

Å delta i studier er ikke bare en mulighet for å få testet ut nye medisiner og behandlingsmetoder før de er tilgjengelige på sykehusene, det er også et viktig bidrag til forskningen. Du kan lese mer om kliniske studier her. Ta kontakt med din behandler dersom du mener at du kan være kandidat for en studie.


IMPRESS-Norway

Er en klinisk studie for de som har prøvd den «ordinære» kreftbehandlingen først, men som likevel ikke blir kvitt kreften. I studien vil de teste effekten av legemidler som allerede er godkjent for andre krefttyper (en oversikt over tilgjengelig legemidler i IMPRESS finner du her). De vil ta en bred gentest av svulstens materiale for å finne ut om de har en annen type medisin som kan ha effekt. Pasienter som har molekylære endringer som tilsier at de kan ha effekt av målrettet behandling kan få tilbud om dette gjennom IMPRESS-Norway.
De tester altså godkjente legemidler på nye indikasjoner, såkalt off-label behandling, ved at de tar utgangspunkt i pasientens molekylære profil i stedet for hvor kreften startet (type kreft).
Les mer om den interessante forskningen her.

Dessverre kan vi ikke publisere foredraget som onkolog og studielege Katarina Puco holdt angående IMPRESS-Norway. Tallene er ikke ennå offisielle, og de kan også være sensitive med tanke på personvernet. Hun kunne imidlertid melde at det var flere blærekreftpasienter med i studien, og at de har fått noen få, men gode resultater derfra. Det er da snakk om en medisin som blir brukt på brystkreft, HER2, som altså ser ut til å gi respons på blærekreft også.

Studien har få deltakere med metastatisk blærekreft, og Katarina oppfordrer de som kan være aktuelle kandidater til ikke å vente for lenge før de tar kontakt.

Snakk med din behandler om studien. IMPRESS-Norway er tilgjengelig ved alle sykehus som behandler kreftpasienter. Alle de fire helseregionene er representert og de rekrutterer altså nå pasienter fra hele landet.

IMPRESS-Norway – Forsiden – IMPRESSNorway


Følg med på vår Facebook-side for informasjon om foredrag og aktiviteter i regi av Blærekeftforeningen. Dersom du trykker på følg (øverst i høyre hjørne) vil du automatisk få informasjon om våre arrangement i Facebook-feeden din.