immunterapi

1 artikler

Spennende foredrag om immunterapi mot kreft på Universitetet i Oslo lørdag 20. april 2013 kl. 15.45

Kan immunsystemet kurere kreft slik det kurerer influensa? – Når immunsystemet ikke klarer å bekjempe kreft, er hovedutfordringen at immunsystemet ikke oppfatter kreftcellene som fremmede. Da kan vi lure immuncellene til å tro at kreften er en infeksjon, forteller professor Johanna Olweus. Tid og sted: Universitetet i Oslo, lørdag 20. apr. 2013 15:45 - 16:30, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2…