Konrad Nylander

Felt av jobben

Konrad Nyland har jobbet i olja i nesten 50 år. Med alvorlig sykdom og et sinn som lenge har vært i ulage, jobber han nå for å få yrkesskadeerstatning som følge av benzen.

Konrad Nylander
Folk begynner å bli skremt fordi vi har hatt så masse krefttilfeller, sier Konrad Nyland som allerede har mistet mange av kollegaene sine på plattformen «Ekofisk 2/4 X»

Da Konrad Nyland fikk sluttpakke våren 2022, hadde han jobbet i olja i nærmere 50 år.

– Jeg har hatt oljerelatert arbeid siden jeg gikk ut av ungdomsskolen. Selv om arbeidet i starten var landbasert, jobbet jeg med de samme kjemikalene. I 1974 begynte jeg å jobbe utenriks på tankbåt og siden 1985 jobbet jeg på oljerigg med boring, sier Nyland.

Han forteller om «cowboytider» der mye som ble gjort ville vært forbudt i dag. Etter de store ulykkene som på Aleksander Kielland-plattformen, kom sikkerheten gradvis mer i fokus. At det kunne være noen kreftrisiko ved å jobbe med olje, var likevel ikke i bevisstheten til noen.

– Symptomene mine på blærekreft kom våren 2010, da jeg oppdaget blod i urinen. Det tok likevel litt tid før prøvene viste noe. Våren 2011 ble jeg operert to ganger. Jeg hadde fått krefttype grad 3 i blæreveggen og fikk lokal cellegift med påfølgende BCG-behandling. 10 år senere fikk jeg tilbakefall. I dag er jeg i gang med ytterligere utredninger, da det er mistanke om noe i bukspyttkjertelen. Jeg venter på svar om det er godartet, forteller Nyland.

Mistet mange kollegaer

Ved plattformen han jobbet på «Ekofisk 2/4 X», har også mange av hans tidligere kollegaer fått kreft.

– Folk begynner å bli skremt fordi vi har hatt så masse krefttilfeller i alt fra bukspytt, blære, og prostata til lungeklaff og hjernekreft. Jeg har mistet tre kollegaer bare de siste fem årene, og fikk nettopp vite at enda en har uhelbredelig kreft, forteller Nyland.

Hva tenker du om benzen-rapporten?

– Jeg har tenkt benzen hele tiden. Da jeg ble utredet på Haukeland i 2021 vurderte man om elektroclean fra sprayboks, et vaskemiddel som er bra for avfetting av boreutstyr, kunne være grunnen til blærekreften. Konklusjonen på denne spesialisterklæringen var at jeg ikke var blitt nok eksponert for dette. Den gang var ikke benzen oppe til vurdering. I ettertid har eksponeringen som mennesker tåler av benzen, blitt vurdert til mye mindre enn det man først trodde, forteller Nyland.

En søknads-kamp

I september i år sende han inn ønske om å få omgjort vedtaket hos NAV, med krav om yrkesskadeerstatning som følge av benzen. Ved siden av den tidligere blærekreften og nylige problemer med bukspyttkjertelen, er Konrad Nyland også plaget av infeksjoner i mage og tarm. Å jobbe for å få yrkesskadeerstatning kommer på toppen av alt.

– Søknadsprosessen tapper meg for krefter. Jeg er i daglig kontakt med advokater og får også bistand og hjelp med innhenting av dokumentasjon fra kreftregisteret, sier Nyland.

Han relaterer seg til de mange turbinmekanikerne som har gått til retten for å få yrkesskadeerstatning.

– Men ting tar tid, mange har dødd før de har fått svar, påpeker Nyland.

Problemer med å fungere

Tanken om at han som oljeriggborer i årevis  – 12 timer om dagen, 14 dager i strekk – har vært utsatt for tilsetningsstoffer og kjemikalier i form av avgasser og damp, er en psykisk belastning.

– Når jeg tenker tilbake på det nå, husker jeg at jeg ofte var svimmel og holdt på å besvime. De gangene jeg var sykemeldt blant annet som følge av nakkeprolaps og blærekreft, kjente jeg på et press fra arbeidsgiver om å komme tilbake igjen. Det var om å gjøre å holde ut til 62 år for å få AFP, jeg var nære ved å ikke klare det, forteller Nyland.

Med en kropp og et sinn som lenge har vært i ulage som følge av jobben, har det også gått ut over familielivet. Å gå til familievernkontor, psykolog, kiropraktor, psykomotorisk fysioterapeut, kreftsykepleier og lege, har i dag blitt en naturlig del av livet hans.

– Jeg har rett og slett problemer med å fungere skikkelig, sier Konrad Nyland.

Tekst: Kjersti Juul