Padcev, ennå ikke godkjent

Legemiddelet gis intravenøst på samme måte som immunterapi og kjemoterapi.

Padcev (enfortumab vedotin) er et nytt antistoff-legemiddel som er godkjent i EU til voksne pasienter med lokalt fremskreden eller metastatisk blærekreft/-urotelkreft som tidligere har blitt behandlet med platinabasert kjemoterapi og immunterapi.

Til tross for at studier viser betydelig overlevelse for pasienter med avansert sykdom, så er dessverre ikke legemiddelet godkjent for bruk i det offentlige i Norge ennå. Søknaden ligger inne hos Nye metoder og vi i Blærekreftforeningen er utålmodige med tanke på tidsbruken og vil følge saken tett.

Studien kan leses her: EV 301 som er publisert i The New England Journal of Medicine


PADCEV er et legemiddel som kan brukes for å behandle blærekreft og kreft i urinveiene (nyrebekken, urinleder eller urinrør) som har spredt seg eller ikke kan fjernes ved kirurgi.
PADCEV kan brukes etter at du har mottatt immunterapimedisin og kjemoterapi som inneholder platina, eller dersom du ​​ikke er i stand til å motta en kjemoterapi som inneholder legemidlet cisplatin og du har fått en eller flere tidligere behandlinger.