Hurtiggodkjenning av nytt legemiddel mot blærekreft i USA

Det amerikanske legemiddelagenturet FDA har gitt hurtiggodkjenning for et nytt lovende legemiddel mot lokalavansert eller metastatisk blærekreft.

I Norge fikk 1778 personer en blærekreftdiagnose i 2019. De fleste er menn i voksen alder, og 1/3 er kvinner ifølge Kreftregisteret. Heldigvis er trenden at flere og flere overlever kreft, også lokal blærekreft. Men dersom blærekreften sprer seg til andre og mer vitale organer finnes det fortsatt ingen kur. Overlevelsen etter 5 år med metastatisk blærekreft er bare på ca. 7%. Det har den vært i mange ti-år.

Alle nye medikamenter og behandlinger som viser gode resultater er derfor livsviktige for denne pasientgruppen. Men p.g.a. et tungrodd byråkratisk system kan vi likevel risikere at det tar flere år før disse nye og mer lovende medisinene blir tilgjengelig for disse pasientene i Norge. Blærekreftforeningen er svært bekymret for den lange behandlingstiden i Beslutningsforum for Nye Metoder.

Kun en brøkdel av pasientene med metastatisk blærekreft har en langvarig effekt av standardbehandlingen med cellegift og/eller immunterapi, noe som etterlater et stort og udekket behov for de med metastatisk blærekreft som har utviklet seg etter første- og annenlinjebehandling, sier Scott T. Tagawa, som er professor i medisin og urologi ved Weill Cornell Medicine og primærforskeren bag TROPHY-studien, i en pressemelding fra selskapet Gilead. 

Godkjenningen av​​ Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) i USA mot avansert blærekreft for pasienter som tidligere har blitt behandlet med cellegift og immunterapi (enten en PD-1 eller PD-L1-hemmer) er derfor gode nyheter for alle som lever med blærekreft.

Forskningen går så raskt fremover på kreftfeltet, men det går altså fortsatt for sent før preparatene som tross alt finnes på markedet kommer denne sårbare pasientgruppen til gode. de aller fleste land i Europa, også Sverige og Danmark har langt kortere behandlingstid enn Norge.

For å sikre pasienter raskere tilgang til disse innovative medisinene, har bl.a. Kreftforeningen og Ekspertpanelet flere ganger fremmet forslag til hvordan en ordning med midlertidig tilgang og finansiering av kreftmedisiner kan fungere, uten at det har blitt noen løsning. Vi i Blærekreftforeningen følger nå nøye med på hvordan dette utvikler seg. Det er heldigvis politisk enighet om at selve systemet bør endres, men det haster, mange har ikke tid til å vente.

Studien

Trodelvy som er et antistoffkonjugatet ble godkjent på bakgrunn av resultater fra en fase 2-studie (TROPHY), som undersøkte legemiddelet mot metastatisk blærekreft som fortsatte å spre seg/vokse etter kjemoterapi og immunterapi-behandlingen var avsluttet.

Av de i alt 112 pasientene som deltok i studien, responderte 27,7 % av dem som ble behandlet med Trodelvy på behandlingen, hvorav 5,4 prosent oppnådde en komplett respons og 22,3 % oppnådde delvis respons.  Undersøkelsen viste også en median responsvarighet på 7,2 måneder for dem som ble behandlet med Trodelvy. 

Her kan du lese mer om TROPHY-studien