Stikkord: webinar

Opptak fra våre webinarer

Blærekreft, korona og vaksine? I samarbeid med Gynkreftforeningen arrangerte Blærekreftforeningen 9.februar 2021 et webinar om blærekreftpasienter, korona og sykdomsrisiko, og hvilke retningslinjer som gjelder for blærekreftpasienter og koronavaksinen. Vi hadde med oss Reino Heikkilä, uro-onkolog, seksjonsleder og overlege ved avdeling for kreftbehandling OUS. Hva når kreften sprer seg? Vi belyste hva som kan gjøres, hvilke […]