Kategori: Forside

Håp om kvalitetsregister for blærekreft

Blærekreftforeningen har jobbet på for at Kreftregisteret skal opprette et kvalitetsregister for blærekreft. Nå har vi fått gehør, og Liv Marit Dørum som er leder for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret forteller at hun håper på en positiv beslutning i løpet av første halvår neste år. − Det at Blærekreftforeningen tok initiativ til et møte med fagdirektør […]

Ny medisin gir nytt håp

Den nye medisinen Padcev er en viktig milepæl for pasienter med fremskreden blærekreft. Gjennom flere tiår skjedde det lite på behandlingsfronten når det gjelder blærekreft. Blærekreftpasienter med spredning til andre organer, fikk lenge kun tilbud om palliativ og lindrende behandling med kort forventet levetid. Til tross for dette har det vært forsket lite på denne kreftformen.  – Heldigvis er dette […]

Kilder til håp og styrke

Håp er viktig for å tåle lidelse og kan være avgjørende for hvordan vi takler sykdom. Tove Giske og Britt Moene Kuven har gjort en analyse av hva som gir håp og styrke hos syke. Bakgrunnen for studien er et arbeidskrav Høyskolen på Vestlandet og VID vitenskapelige høyskole har med sykepleierstudenter. Som en forberedelse til […]

Stå på kravene!

– Jeg mener at alle blærekreftpasienter ved sin første TUR-B-behandling skal få blålysmetoden. Det er en av mine kjepphester! sier Chava Savosnick (69 år), hun ble diagnostisert med blærekreft og CIS i 2016. Ved blålysmetoden sprøytes det inn et fluorescerende stoff som gjør at alle kreftceller lyser rødt når cystoskopet er utstyrt med både blått og […]

Ny sjanse i klinisk studie

Steinar Bjølgerud (66 år) takker muligheten han fikk til å delta i en klinisk studie for at han lever. I dag er han erklært frisk.  Fire år etter blærekreftdiagnosen ble Steinar rammet av tilbakefall med spredning. For få år siden ville dette betydd en snarlig død.  Fikk diagnosen raskt Helt plutselig, en kveld høsten 2015, […]

Ønsker flere til Impress-studien

Så langt har 359 pasienter vært inne til vurdering for å delta i Impress-studien, bare fire av de har vært blærekreftpasienter. – Det er urovekkende få med tanke på at blærekreft er en såpass stor kreftgruppe. Her må både leger og pasienter bli mer oppmerksomme på den muligheten som ligger i denne studien, sier professor […]

Sterk oppslutning rundt spørreundersøkelse

I spørreundersøkelsen vi gjennomførte blant blærekreftpasienter svarte nesten 70 prosent av de oppsøkte lege på grunn av symptomer – dette er et tall vi gleder oss over! Vi jobber for å spre kunnskap og øke bevisstheten rundt hva som kan være symptomer på blærekreft og oppfordrer sterkt til å oppsøke lege ved blod i urinen […]

Ti år med tilbakefall

Gjennomsnittlig har Peter Lukas blitt operert to ganger årlig siden han ble diagnostisert med blærekreft som 41-åring i 2011. – Jeg er ikke engstelig og bekymrer meg ikke for tilbakefall. Jeg tenker ikke på morgendagen. Mitt livsmotto er at hvis jeg visste at verden gikk under i morgen så hadde jeg fortsatt plantet et epletre i dag. […]