Kategori: Forside

Sterk oppslutning rundt spørreundersøkelse

I spørreundersøkelsen vi gjennomførte blant blærekreftpasienter svarte nesten 70 prosent av de oppsøkte lege på grunn av symptomer – dette er et tall vi gleder oss over! Vi jobber for å spre kunnskap og øke bevisstheten rundt hva som kan være symptomer på blærekreft og oppfordrer sterkt til å oppsøke lege ved blod i urinen […]

Ti år med tilbakefall

Gjennomsnittlig har Peter Lukas blitt operert to ganger årlig siden han ble diagnostisert med blærekreft som 41-åring i 2011. – Jeg er ikke engstelig og bekymrer meg ikke for tilbakefall. Jeg tenker ikke på morgendagen. Mitt livsmotto er at hvis jeg visste at verden gikk under i morgen så hadde jeg fortsatt plantet et epletre i dag. […]

Padcev, ennå ikke godkjent

Padcev (enfortumab vedotin) er et nytt antistoff-legemiddel som er godkjent i EU til voksne pasienter med lokalt fremskreden eller metastatisk blærekreft/-urotelkreft som tidligere har blitt behandlet med platinabasert kjemoterapi og immunterapi. Til tross for at studier viser betydelig overlevelse for pasienter med avansert sykdom, så er dessverre ikke legemiddelet godkjent for bruk i det offentlige […]

Fravær av kontaktlege skaper utrygghet

Både Alexander Plows og Jørgen Knudsen forteller om fravær av kontaktlege i deres behandlings- og oppfølgingsløp.  – På tre år har jeg hatt 15 ulike leger. Det har ført til feilbehandling, brist i kommunikasjonen og utrygghet for meg som pasient, sier Alexander.    – Jeg opplevde det første møtet med min kontaktlege som godt, dessverre ble […]

Å miste noen

– Som pårørende fikk vi ikke vite noe som helst og hadde ingen å snakke med. Det var en veldig rar erfaring, der man fikk følelsen av å gå helt alene ved siden av sin aller nærmeste som var syk, sier Hanne Fagerli. Nå etterlyser hun bedre pårørendearbeid. Alt skjedde så fort med den 73 år gamle […]

Færre tilbakefall ved ny operasjonsmetode

Ved St. Olavs hospital pågår en studie der en ny teknikk benyttes på blærekreftpasienter som må gjennomgå radikal cystektomi.  –  Resultatene er lovende, pasientene har større sjanse for å bli friske, sier leder for studien, overlege Eirik Kjøbli.  Fjerner alt i ett stykke Ved radikal cystektomi fjernes hele urinblæren kirurgisk, dette er standardbehandling for pasienter med […]

Velkommen til Landstreff i forbindelse med Årsmøtet 02.04.2022

Årsmøtet starter lørdag 02.04.22 kl.11.00 og varer til lunsj kl.13.00. Man kan selvsagt komme og delta kun på dette møtet. Innkalling til årsmøtet og sakspapirer kommer separat, og innen 18.03.22 Etter selve årsmøtet har vi glede av å tilby våre medlemmer et godt faglig program og hyggelig samvær frem til søndag etter lunsj. Prisen er […]

Evalueringen av Nye metoder

Torsdag 18.november ble rapporten om evaluering av systemet for Nye metoder overlevert helseminister Ingvild Kjerhol. Blærekreftforeningen er fortsatt bekymret, særlig over tiden Beslutningsforum bruker på å behandle saker og om systemet er godt nok rigget for å dekke pasientenes behov for persontilpasset medisin. Evalueringen kommer altså ikke med noen generelle løsninger for for å sikre […]

1852 nye tilfeller av blærekreft i 2020

Hvert år publiserer Kreftregisteret rapporten «Cancer in Norway» som oppsummerer krefttallene for hvert år. Årets rapport viser at 1852 nordmenn ble rammet av blærekreft i fjor.  I 2020 fikk 442 kvinner blærekreft, samme antall som ble rammet i 2019. Antall kvinner som får diagnosen har holdt seg stabilt de siste fem årene, hvor 2016 ligger […]

Viktig seier for å få flere studier til Norge

Bekymringer rundt den manglende oppfølgingen av genteknologiloven i 2020 fikk Kreftforeningen, Blærekreftforeningen, flere andre pasientorganisasjoner, leger, forskergrupper, Legemiddelindustrien, legemiddelselskaper mfl. til å skrive et felles bekymringsbrev Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet for noen uker siden. Hovedhensikten med brevet var å få flere kliniske studier til Norge, blant annet ved å forenkle prosessen for […]