Kun 4 pasienter med blærekreft vurdert i Ekspertpanelet i 2022

Færre blærekreftpasienter fikk en ny medisinsk vurdering i Ekspertpanelet i 2022.

I 2022 var det nedgang i antall saker som Ekspertpanelet ga råd i. I fjor ga de råd i 190 saker, sammenlignet med 250 saker i 2021, også færre blærekreftpasienter ble vurdert. I 2022 gjaldt kun 4 av sakene blærekreft, mens det i 2021 var 12 saker som omhandlet pasienter med urologisk kreft. I 2022 fikk to av pasientene med blærekreft råd om «Off-label»behandling.

I likhet med foregående år gjaldt de fleste av de andre sakene pasienter med tykk- og endetarmskreft, kreft utgående fra andre fordøyelsesorganer (spiserør, magesekk, lever, galleveier og bukspyttkjertel, og gynekologisk kreft.  

Dette gjør Ekspertpanelet

Ekspertpanelet vurderer og kan gi råd om følgende: 

  1. Vurdere om adekvat etablert behandling er gitt eller om det er aktuelt med ytterligere etablert behandling i Norge eller utlandet. 
  2. Vurdere og gi råd om det er aktuelle kliniske studier/utprøvende behandling i Norge eller i utlandet, fortrinnsvis i Norden. Utprøvende behandling må være innenfor godkjente protokoller med kriterier for deltagelse og hvor det finnes dokumentert effekt.
  3. Vurdere og eventuelt gi råd om såkalt off-label behandling med legemidler hvor det finnes dokumentert effekt.
  4. Vurdere og eventuelt gi råd om udokumentert behandling som pasienten selv har innhentet informasjon om og ønsker vurdering av.

Kilde: https://helse-bergen.no/ekspertpanelet#ekspertpanelet-vurderer-og-kan-gi-rad-om-folgende

Panelet ble etablert i 2018 av helseregionene. «Ekspertpanelet skal hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med å få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at etablert behandling er prøvd og ikke lenger har effekt», skriver Helsenorge på sine nettsider.

Ekspertpanelet er lagt opp slik at behandlingstiden skal være kort, i 2022 var den gjennomsnittlige behandlingstiden på 6 dager.

Snakk med legen din

For en pasient med alvorlig livsforkortende sykdom hvor all etablert behandling er påbegynt eller vurdert så kan ordningen med Ekspertpanelet være aktuell. Det er behandlende sykehuslege som i samråd med pasienten kan henvende seg til Ekspertpanelet.