Kategori: Forside

Å miste noen

– Som pårørende fikk vi ikke vite noe som helst og hadde ingen å snakke med. Det var en veldig rar erfaring, der man fikk følelsen av å gå helt alene ved siden av sin aller nærmeste som var syk, sier Hanne Fagerli. Nå etterlyser hun bedre pårørendearbeid. Alt skjedde så fort med den 73 år gamle […]

Færre tilbakefall ved ny operasjonsmetode

Ved St. Olavs hospital pågår en studie der en ny teknikk benyttes på blærekreftpasienter som må gjennomgå radikal cystektomi.  –  Resultatene er lovende, pasientene har større sjanse for å bli friske, sier leder for studien, overlege Eirik Kjøbli.  Fjerner alt i ett stykke Ved radikal cystektomi fjernes hele urinblæren kirurgisk, dette er standardbehandling for pasienter med […]

Velkommen til Landstreff i forbindelse med Årsmøtet 02.04.2022

Årsmøtet starter lørdag 02.04.22 kl.11.00 og varer til lunsj kl.13.00. Man kan selvsagt komme og delta kun på dette møtet. Innkalling til årsmøtet og sakspapirer kommer separat, og innen 18.03.22 Etter selve årsmøtet har vi glede av å tilby våre medlemmer et godt faglig program og hyggelig samvær frem til søndag etter lunsj. Prisen er […]

Evalueringen av Nye metoder

Torsdag 18.november ble rapporten om evaluering av systemet for Nye metoder overlevert helseminister Ingvild Kjerhol. Blærekreftforeningen er fortsatt bekymret, særlig over tiden Beslutningsforum bruker på å behandle saker og om systemet er godt nok rigget for å dekke pasientenes behov for persontilpasset medisin. Evalueringen kommer altså ikke med noen generelle løsninger for for å sikre […]

1852 nye tilfeller av blærekreft i 2020

Hvert år publiserer Kreftregisteret rapporten «Cancer in Norway» som oppsummerer krefttallene for hvert år. Årets rapport viser at 1852 nordmenn ble rammet av blærekreft i fjor.  I 2020 fikk 442 kvinner blærekreft, samme antall som ble rammet i 2019. Antall kvinner som får diagnosen har holdt seg stabilt de siste fem årene, hvor 2016 ligger […]

Viktig seier for å få flere studier til Norge

Bekymringer rundt den manglende oppfølgingen av genteknologiloven i 2020 fikk Kreftforeningen, Blærekreftforeningen, flere andre pasientorganisasjoner, leger, forskergrupper, Legemiddelindustrien, legemiddelselskaper mfl. til å skrive et felles bekymringsbrev Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet for noen uker siden. Hovedhensikten med brevet var å få flere kliniske studier til Norge, blant annet ved å forenkle prosessen for […]

Ja, til vedlikeholdsmedisin!

Beslutningsforum sa endelig ja til immunterapi for lokalavansert og metastatisk blærekreft! Dette er gode nyheter for blærekreftrammede, sier Anita Eik Raold, daglig leder i Blærekreftforeningen. Vi har fulgt denne saken tett og det at vi i dag, 30.08.21 fikk vite at immunterapi Avelumab (Bavencio) ble godkjent som en del av 1.linjebehandlingen for lokalavansert eller metastatisk […]

Blærekreftforeningen inviterer til landstreff

Endelig kan vi møtes, og det er med store glede at vi nå kan invitere til en hyggelig sammenkomst på Quality Airport Hotel Gardermoen den siste helgen i september. 
Vi kan tilby et godt og variert faglig program og fremfor alt sosialt samvær med andre blærekreftrammede fra hele landet.
Dag Erik Pedersen kommer. Han forteller om hvordan han kom seg ut av en vanskelig tid, og om det å snu det negative til egen fordel.

MED.hjelper – gjør det enklere for pasienter å bli med på kliniske studier

I slutten av mai ble portalen MED.hjelper lansert. Målet er å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i utprøvende behandling. MED.hjelper er et uavhengig samarbeidsprosjektet som informerer om kliniske studier av utprøvende behandling og mulighetene for å delta i disse. MED.hjelper er et nettsted som vil kunne brukes for kliniske […]