Kategori: Forside

Merker du endring ved vannlating – gå til legen!

– Hvis man kjenner på svie eller har endringer i vannlatingsmønster, da skal man være på vakt, oppsøke lege og få testet urinen for blod, oppfordrer Arild Rune Hilde, 65 år.Arild fikk påvist blærekreft i 2020 uten å ha hatt synlig blod i urinen på forhånd. –  For meg var blærekreft en kreftform synonymt med […]

Endelig! Spennende forskningsnytt på blærekreft!

På den europeiske kreftkongressen som arrangeres denne uken, ble to nye studier på blærekreftbehandling presentert og begge med svært lovende resultater! Overlege og professor Jan Oldenburg forteller til Dagens medisin at det ble emosjonelt for mange i salen da de svært gode resultatene ble lagt frem. Begge studiene kan potensielt være praksisendrende for behandling i […]

Adjuvant behandling på trappene

En ny studie på adjuvant behandling av blærekreftpasienter viser lovende resultater.  Studien som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine omhandler nærmere bestemt adjuvant immunterapi etter radikal kirurgi for pasienter som har muskelinvasiv blærekreft og høy risiko for tilbakefall. – Pasienter med muskelinvasiv sykdom – altså når svulsten vokser inn i blærevekstmuskulatur – […]

Hvorfor er blærekreft mer dødelig for noen kvinner? 

To av tre som får blærekreft er menn. Samtidig er risikoen for å dø av sykdommen høyere for kvinner enn for menn. Forskeren Tina Shagufta Munir Kornmo oppfordrer Blærekreftforeningen til å vokse og presse på for mer forskning. Selv skal hun bidra med det hun kan gjennom forskningsprosjekt på den mest alvorlige formen for blærekreft.  […]

Geir nektes immunterapi i det offentlige – kjøper det privat

– Det er merkelig at man må trå til med egne penger for å få den best mulige behandlingen, når man velger å avstå fra en stor operasjon, sier Geir Frode Jacobsen, 83 år, som er frustrert over holdningen han blir møtt med ved Haukeland universitetssykehus.  Etter tre TURB-utskrapninger fikk Geir beskjed om at eneste […]

Gode studieresultater: urinprøve avdekker tilbakefall

Oppfølgningen etter behandling for blærekreft er både krevende for pasientene og kostbart for helsevesenet. Professor Guro Lind håper urinprøve vil erstatte ubehagelige cystoskopiundersøkelser i nær fremtid.  Fordi omtrent 70 prosent får tilbakefall etter TURB må oppfølgingen være så sikker som mulig. For mange pasienter innebærer oppfølging etter operasjon 15 til 20 cystoskopiundersøkelser fordelt over flere […]

Risiko for infeksjon ved BCG? 

Hva er infeksjonsrisiko ved BCG-skylling, og hvilke former for infeksjoner kan oppstå?  BCG-skylling av blæren er en vanlig behandlingsform mot blærekreft. Hensikten med instillering av BCG er å starte produksjon av antistoffer, som så vil angripe kreftcellene, og å motvirke dannelse av nye svulster. For noen pasienter kan det oppstå infeksjoner, av ulik grad i etterkant […]

Tilbakefall, hva nå?

Noe av det som gjør blærekreft til en så vanskelig sykdom å behandle, er at svulsten/svulstene så ofte kommer tilbake. Tilbakefallsfrekvensen er nesten 70 % etter behandling, alle tilfeller/stadier sett under ett, og over en 5 års periode. For pasientene er det en stor psykisk belastning å forholde seg til dette, og samtidig klare å […]

Padcev ble ikke godkjent for blærekreftpasienter!

Mandag denne uken sa Beslutningsforum nei til å innføre Padcev for blærekreftpasienter med avansert kreftsykdom. Blærekreftforeningen og fagmiljøet har lenge jobbet for å få dette antistoff-konjugatet godkjent for bruk hos blærekreftpasienter som har få eller ingen andre gode behandlingsalternativer. Padcev (enfortumab vedotin)* er et såkalt «antistoff-legemiddel-konjugat»* medisinens kreftbekjempende effekt har sammenheng med at antistoffet binder […]