illustrasjon av forskningsnyheter

Endelig! Spennende forskningsnytt på blærekreft!

På den europeiske kreftkongressen som arrangeres denne uken, ble to nye studier på blærekreftbehandling presentert og begge med svært lovende resultater!

Overlege og professor Jan Oldenburg forteller til Dagens medisin at det ble emosjonelt for mange i salen da de svært gode resultatene ble lagt frem. Begge studiene kan potensielt være praksisendrende for behandling i Norge.

Doblet overlevelsen!

Blærekreftstudien EV-302/KEYNOTE er en fase 3-studie hvor forskerne har sammenlignet effekten av en ny kombinasjonsbehandling for pasienter med tidligere ubehandlet, lokalt avansert blærekreft, eller som har blærekreft med spredning. I studien fikk pasientene den målrettede cellegiften Padcev (enfortumab vedotin) og immunterapien Keytruda (pembrolizumab), noe som doblet overlevelsen, sammenlignet med standard cellegiftbehandling.

Fase 3-studier inkluderer et stort antall pasienter (over 1000), for å dokumentere effekt på større pasientgrupper, og for å se nærmere på bivirkninger,  legemiddelet blir også sammenlignet med allerede etablerte legemidler og eventuelt med placebo.

Førstelinje-studie

Den andre studien som ble presentert var CheckMate 901-studien (også en fase 3-studie), hvor pasienter har fått kombinasjon av kjemoterapi med immunterapi som førstelinjebehandling.

Resultatene fra studien at pasientene som fikk immunterapien Opdivo (nivolumab) i tillegg til cisplatinbasert kjemoterapi, reduserte risikoen for død med 22 prosent, samt at det gikk lenger tid før de fikk tilbakefall.

Haster med å få behandlingene godkjent i Norge!

Anita Eik Roald, daglig leder i Blærekreftforeningen

– Dette er fantastisk gode nyheter! Jeg føler veldig for å takke alle de dedikerte menneskene som har stått på for å få frem bedre behandlingsalternativer for oss blærekreftpasienter. Nå håper jeg bare at disse endringene kommer raskt på plass. Nivolumab har vært godkjent i mange år allerede, og godt er det. Nå må den bare flyttes frem i behandlingsrekken. Padcev derimot fikk avslag i Beslutningsforum i august og må derfor godkjennes før den nye kombinasjonsbehandlingen kan innføres. Så livsviktige som disse nye behandlingene viser seg å være, så håper jeg inderlig at Nye Metoder vil prioritere å få dette på plass uten unødvendig tidsbruk. Med slike gode resultater, så haster det, sier Anita Eik Roald, daglig leder i Blærekreftforeningen.

Les mer om studiene her: Blærekreft: Doblet overlevelsen med ny kombinasjon: – Ny standardbehandling, HealthTalk Norge, 23.10.23

Immunterapi i kombinasjon med kjemoterapi øker overlevelsen for pasienter med blærekreft, HealthTalk Norge, 22.10.23