Krefttallene for 2022

Kreftregisterets årsrapport viser at det totalt var 38 265 nye krefttilfeller i Norge i fjor.

 

Blærekreft er den femte hyppigste kreftformen hos menn, og ble diagnostisert hos 1388 menn i fjor. Dette viser insidensen er relativt stabil med 1394 tilfeller i 2020 og 1369 i 2021. 

Når det gjelder kvinner rammet blærekreft 465 kvinner i 2022, dette er en svak nedgang fra 2021 før da 499 kvinner fikk denne kreftformen. 

For å sikre at beste praksis for behandling av blærekreft benyttes ved alle sykehus har  Blærekreftforeningen over lengre tid jobbet for for at Kreftregisteret skal opprette et eget kvalitetsregister for blærekreft. Et eget kvalitetsregister vil bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til blærekreftpasienter gjennom dataene som Kreftregisteret samler inn om utredning og behandling av pasientgruppen. 

Les mer: Cancer in Norway 2022, Kreftregisteret.  Publisert 10.05.23