Risiko for infeksjon ved BCG? 

Hva er infeksjonsrisiko ved BCG-skylling, og hvilke former for infeksjoner kan oppstå? 

BCG-skylling av blæren er en vanlig behandlingsform mot blærekreft. Hensikten med instillering av BCG er å starte produksjon av antistoffer, som så vil angripe kreftcellene, og å motvirke dannelse av nye svulster. For noen pasienter kan det oppstå infeksjoner, av ulik grad i etterkant av BCG. 

Erik Skaaheim Haug er leder for Fagruppe for blære- og urotelkreft (Norsk blære- og urotelkreftgruppe), samt leder for Helsedirektoratets Handlingsprogramgruppe for Blære- og urotelkreft.
Erik Skaaheim Haug er leder for Fagruppe for blære- og urotelkreft (Norsk blære- og urotelkreftgruppe), samt leder for Helsedirektoratets Handlingsprogramgruppe for Blære- og urotelkreft.

Erik Skaaheim Haug, urolog og overlege ved Sykehuset i Vestfold forklarer hvilke typer infeksjoner som kan oppstå. 

BCG og Tuberkulose

I BCG-skyllingen er det er svekkede tuberkulosebakterier som normalt ikke vil gi tuberkulose som innstilleres i blæren. Behandlingen kan likevel en sjelden gang føre til en BCG-infeksjon, som gjerne oppstår flere måneder etter behandling.  

– En dansk studie viser at cirka en prosent av pasientene utviklet tuberkulose i etterkant av BCG-skylling.  Av denne ene prosenten så vil cirka 50 prosent få tuberkuloseinfeksjonen i urinveissystemet, mens 30 prosent vil få det i lungene. Dette er altså veldig sjelden vi ser tuberkuloseinfeksjon, men det kan skje. I Norge har vi ingen data på hvor ofte dette inntreffer. Ved tuberkuloseinfeksjon må man på en sammensatt og langvarig behandling med spesielle typer av antibiotika. 

Urinveisinfeksjon og urosepsis

–  Urinveisinfeksjon kan forekomme etter enhver prosedyre i urinveiene. Hvor mange som får dette i etterkant av BCG-skylling har vi ikke data på, men regner med at det er på linje med andre prosedyrer i urinveiene. Vanligst er blærekatarr, oftest kalt cystitt, som vanligvis gir svie og hyppig vannlating. Vanligste årsak er E–coli og andre tarmbakterier. Cystitt kan også gi en oppadstigende infeksjon til nyrebekkenbetennelse, også kalt pyelonefritt. Infeksjon etter en prosedyre kan skyldes at slimhinnebarrieren mot bakterier er brutt, og /eller at inngrepet kan ha ført med seg nye bakterier. Reaksjon og vevsirritasjon på grunn av BCG, men uten infeksjon kan også gi svie og smertefull vannlating, og går oftest over av seg selv. 

Blodforgiftning, kalt sepsis, blir det dersom bakteriene går over i blodet og gir påvirkning av allmenntilstand med høy feber og lavt blodtrykk. Dette er en potensielt farlig tilstand, og må behandles umiddelbart med antibiotika og god drenasje av urin. 

Tekst: Rannveig Øksne