Kategori: Om sykdommen

Nå har jeg livskvalitet igjen

Gunhild Navjord ble fast bestemt på å ta styring for hvordan hun skulle takle å få en alvorlig kreftdiagnose og satte seg som mål å klare å få livet tilbake. Tekst: Veronica Rinde Halvorsen Foto: Privat Blod i urinen er første tegn på diagnosensensommeren 2016, og Gunhild lurer på om hun kan ha en urinveisinfeksjon. […]

Fungerer igjen med ny blære

For Knut-Arne Jørgensen har det gått over all forventning etter operasjonen. Han er derimot ikke imponert over primærhelsetjenestens kunnskap om blærekreftsymptomer. Tekst: Veronica Rinde Halvorsen Foto: Privat – Det er hevet over enhver tvil at hvis de hadde oppdaget dette tidligere så kunne de fjernet svulstene raskere og jeg kunne beholdt blæra. Når det først […]

Nytt pasientvarslingskort

Statens legemiddelverk melder at det er utarbeidet et nytt pasientvarslingskort for å ivareta deg som pasient, dette mtp risikoen for infeksjon ved BCG-behandlinger. Publisert: 03.04.2020 Det er rapportert at infeksjoner kan oppstå flere år etter behandling med BCG-bakterier (BCG-medac). Det er derfor utviklet et pasientvarslingskort som vil bli lagt ved i emballasjen til produktet. BCG-medac er […]