Sterk oppslutning rundt spørreundersøkelse

I spørreundersøkelsen vi gjennomførte blant blærekreftpasienter svarte nesten 70 prosent av de oppsøkte lege på grunn av symptomer – dette er et tall vi gleder oss over! Vi jobber for å spre kunnskap og øke bevisstheten rundt hva som kan være symptomer på blærekreft og oppfordrer sterkt til å oppsøke lege ved blod i urinen eller andre endringer. 

Blærekreftforeningen gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant blærekreftpasienter, både medlemmer og ikke-medlemmer. Med 168 individuelle svar er vi svært fornøyde med oppslutningen. 

Blod i urinen vanligste symptom

Hele 74 prosent av de spurte svarte at de hadde synlig blod i urinen før de fikk diagnosen. Gjentatte urinveisinfeksjoner, endring i vannlatningsmønsteret, smerter eller svie svarte også mange at de hadde erfart som symptomer. 70 prosent av de med symptomer oppsøkte altså lege, mens 14 prosent hadde ikke symptomer, men ved legeundersøkelse ble det oppdaget blod i urinen. Fem prosent svarte at de ikke hadde symptomer, men at sykdommen ble oppdaget tilfeldig. 

For mange blir ikke tatt på alvor

Av de 70 prosentene som svarte at de oppsøkte lege på grunn av symptomer opplevde 30 prosent at de ikke ble tatt på alvor første gang de oppsøkte lege med symptomer. Dette er helt klart noe som bekymrer Blærekreftforeningen og som forsterker viktigheten av vårt opplysningsarbeid, som også retter seg mot fastleger. 

Varierende ventetid før diagnose

Undersøkelsen viste også at tidsrommet fra pasienter opplever symptomer til de får diagnose varierer. 36 prosent svarte at de ble diagnostisert under én måned etter at de fikk symptomer, 24 prosent svarte at det tok mellom én til tre måneder før de ble diagnostisert, mens 14 prosent ventet i tre til seks måneder før diagnosen ble stilt. Åtte prosent måtte vente seks til ni måneder, To prosent ventet ni til tolv måneder, mens hele 16 prosent svarte at det tok over ett år før de fikk diagnosen, noe som selvfølgelig er altfor lenge. 

Mange er fornøyde med kontrollregimet

72 prosent svarte at de var ferdige med behandling og går til kontroller. Hele 66 prosent opplever kontrollregimet trygt og er fornøyde, mens åtte prosent er ikke fornøyde og kjenner seg ikke trygt ivaretatt. 7 prosent ønsker seg hyppigere kontroller, og 28 prosent svarer at de ønsker seg én fast lege som følger de opp. Behovet for en fast kontaktlege er noe Blærerkeftforeningen har belyst ved flere anledninger og noe vi vil fortsette å sette fokus på.