MED.hjelper – gjør det enklere for pasienter å bli med på kliniske studier

I slutten av mai ble portalen MED.hjelper lansert. Målet er å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i utprøvende behandling.

MED.hjelper er et uavhengig samarbeidsprosjektet som informerer om kliniske studier av utprøvende behandling og mulighetene for å delta i disse. MED.hjelper er et nettsted som vil kunne brukes for kliniske studier innen alle fagområder, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, og av både pasienter og helsepersonell. Målet er å gi håp til enkeltmennesker, og bidra til stadig bedre måter å behandle sykdom på.

Bak MED.hjelper står VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap), og forskningssenteret Neuro-SysMed (Helse Bergen HF og Universitet i Bergen), som har initiert samarbeidet. MED.hjelper er utviklet gjennom lagarbeid, med blant annet pasientorganisasjoner, EUPATI Norge, helseforetak, NorCRIN, helseklynger og strategiske partnere i helsenæringen.

Pressemelding fra Universitetet i Bergen om MED.hjelper: Terskelen skal bli lavere for syke å bli med på utprøvende behandling