I 2021 fikk 12 pasienter med blærekreft en ny medisinsk vurdering av Ekspertpanelet 

Selv om Ekspertpanelet totalt sett fikk en markant økning av henvendelser i fjor, så er antallet blærekreftpasienter som blir vurdert det samme som foregående år. 

Årsrapporten til Ekspertpanelet for 2021 viser at panelet ga råd i totalt 250 saker. Dette er over en dobling fra året før, da 115 saker ble vurdert. Når det gjelder saker som omhandlet pasienter med urologisk kreft, så har det ikke vært flere pasienter som har fått råd av Ekspertpanelet. I 2021 fikk 12 pasienter råd, samme antall som i 2019 og 2020. De fleste av de andre sakene gjaldt pasienter med tykk- og endetarmskreft, kreft utgående fra andre fordøyelsesorganer (spiserør, magesekk, lever, galleveier og bukspyttkjertel, og gynekologisk kreft.  

Dette gjør Ekspertpanelet

Ekspertpanelet vurderer og kan gi råd om følgende: 

  1. Vurdere om adekvat etablert behandling er gitt eller om det er aktuelt med ytterligere etablert behandling i Norge eller utlandet. 
  2. Vurdere og gi råd om det er aktuelle kliniske studier/utprøvende behandling i Norge eller i utlandet, fortrinnsvis i Norden. Utprøvende behandling må være innenfor godkjente protokoller med kriterier for deltagelse og hvor det finnes dokumentert effekt.
  3. Vurdere og eventuelt gi råd om såkalt off-label behandling med legemidler hvor det finnes dokumentert effekt.
  4. Vurdere og eventuelt gi råd om udokumentert behandling som pasienten selv har innhentet informasjon om og ønsker vurdering av.

Kilde: https://helse-bergen.no/ekspertpanelet#ekspertpanelet-vurderer-og-kan-gi-rad-om-folgende

–  En viktig hensikt med Ekspertpanelet er at pasienter og pårørende skal kjenne seg sikre på̊ at all relevant behandling er vurdert. Håpet er at vårt råd skal gi ro og mestring for pasient og pårørende, og at det skal være med på å hjelpe dem til å lande i situasjonen de står i, sier Borghild Helene Sandøy Straume, koordinator for Ekspertpanelets sekretariat.

Panelet ble etablert i 2018 av helseregionene. «Ekspertpanelet skal hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med å få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at etablert behandling er prøvd og ikke lenger har effekt», skriver Helsenorge på sine nettsider.

Ekspertpanelet er lagt opp slik at behandlingstiden skal være kort, i 2021 var den gjennomsnittlige behandlingstiden på 8 dager.

Snakk med legen din

For en pasient med alvorlig livsforkortende sykdom hvor all etablert behandling er påbegynt eller vurdert så kan ordningen med Ekspertpanelet være aktuell. Det er behandlende sykehuslege som i samråd med pasienten kan henvende seg til Ekspertpanelet. 

– Vi anbefaler pasienter og pårørende om å snakke med sin behandlingsansvarlige lege om en vurdering hos Ekspertpanelet dersom man får beskjed om at det ikke finnes ytterligere etablert behandling og man kjenner på en uro og usikkerhet om dette faktisk er riktig. Norske leger oppfatter ikke det at man ønsker en ny vurdering hos Ekspertpanelet som mistillit, og det er sterke føringer på at de som ønsker det skal bli henvist til oss, sier Sandøy Straume.