Flere kan få tilgang til nye medisiner

Beslutningsforum har vedtatt å endre vilkårene for avtaler om Compassionate use for legemidler til kortvarig bruk.
– Dette er et viktig vedtak som vil gi alvorlig syke pasienter muligheten til å få prøve ut nye medisiner, sier Tore Langballe, leder i Blærekreftforeningen.  

«Compassionate use»-programmer (CUP) fungerer slik at alvorlig syke pasienter uten behandlingsalternativer kan prøve ut nye medisiner som ennå ikke har fått markedsføringstillatelse. 

Tilgang til CUP endret i 2018

Norske pasienter har hatt svært begrenset tilgang til nye medisiner gjennom CUP, etter at Beslutningsforum i 2018  vedtok nye retningslinjer for bruk av nye medisiner før markedsføringstillatelse. Tidligere var ordningen slik at pasienter ble tilbudt medisinen gratis av legemiddelprodusenten frem til markedsføringstillatelse forelå, medisinene ble gitt gratis av legemiddelselskapene, og behandlingen foregikk på offentlig sykehus. Hvis medisinen ble godkjent (fikk markedsføringstillatelse i Norge) tok det offentlige over kostanden.

I de nye retningslinjene krevde de regionale helseforetakene at legemiddelselskapene skulle dekke alle utgiftene, også etter markedsføringstillatelsen var på plass, noe legemiddelselskapene ikke ville gå med på. Resultatet har vært at svært få norske pasienter har fått prøve ut lovende nye medisiner gjennom CUP i Norge de tre siste årene, og det har pågått en strid mellom de regionale helseforetakene og legemiddelindustrien. 

Tore Langballe, leder i Blærekreftforeningen

Vilkårene endret

I Beslutningsforum sitt møte 21.juni ble det vedtatt å endre vilkårene for behandlinger til kortvarig bruk. Endringene skjer gjennom en tilleggsavtale til den nasjonale standardavtalen. Her kan du lese hele tilleggsavtalen. Med kortvarig menes i utgangspunktet legemidler med en forventet gjennomsnittlig behandlingsvarighet på inntil 6 måneder. 
– De siste årene har retningslinjene vært vanskelig å forholde seg til, derfor er vi i Blærekreftforeningen lettet over dagens vedtak. Det bidrar også til å minske klasseskillet blant pasienter her i landet, da flere får like muligheter til å prøve ut nye medisiner, samtidig som endring i vilkårene bidrar til håp og forhåpentligvis også til at flere kan leve lenger, sier Langballe.