Endelig innkalling- Årsmøte 2024

Endelig innkalling- Årsmøte 2024

Endelig innkalling- Årsmøte 2024

by
96 96 people viewed this event.

Tid: 20. april kl. 11.00
Sted: Quality Hotel Olavsgaard- Hvamstubben 11, 2013 Skjetten

V E L K O M M E N!

Fullstendig saksliste og saksdokumenter ble sendt ut til alle våre medlemmer via epost 6. april. (Ref.: § 8)

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned på sted fastsatt av styret, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på nettsiden. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Alle medlemmer og støttemedlemmer har forslagsrett.
Alle medlemmer som har betalt kontingent og er over 15 år har møterett og stemmerett til årsmøtet.
Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme.
Årsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er oppgitt på sakslisten.

Forslag til vedtektsendringer skal vedlegges sakslisten. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Ønsker du kun delta på selve årsmøtet fra 11.00 til 13.00 kreves ingen påmelding. Påfølgende lunsj, og deltagelse på resten av dagens program krever påmelding og en beskjeden egenandel.
Les mer om det her.

Etter selve årsmøtet vil det bli ulike interessante foredrag om blærekreft og behandlingen. Vi får besøk fra Kreftregisteret ved Liv Marit Dørum. Hun vil si litt om utviklingen på blærekreft, og hva et fullstendig blærekreftregister vil bety for oss. Vår egen «husurolog», forsker og overlege ved Sykehuset i Vestfold, Erik S. Haug kommer for å fortelle oss mer om hvordan kirurgene behandler blærekreft. Jarle Breivik, professor i medisin og forfatter av boken «løsningen på kreftgåten», vil til slutt holde et engasjerende foredrag før middag og sosialt samvær. Invitasjon har blitt sendt ut både på nettsiden og via e-post.

Har du ikke meldt deg på, eller dersom det er noe du lurer på så kontakt Anita på post@blaerekreft.no eller via telefon 47 48 96 00


To register for this event email your details to aeroald@gmail.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

20-04-2024 . 11:00
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends