Engasjerende likepersonkurs

Kreftsykepleier Marianne Asak og Margrete Ronge fra A-hus, delte nyttig kunnskap og erfaringer fra sine mange møter med blæerkreftrammede. Daglig leder i BKF, Anita Eik Roald, i midten.

15.-16. februar i år holdt Blærekreftforeningen likepersonkurs på Skjetten i Viken fylke. 14 nye og eksisterende likepersoner var samlet til en engasjerende helg med tett program og gode samtaler.

Gjennom helgen fikk deltakerne en fyldig presentasjon av Blærekreftforeningen og arbeidet som er planlagt fremover, i tillegg til masse nyttig kunnskap rundt det å være likeperson.

Viktige temaer for likepersoner


Rollen som likeperson, kravene som stilles til likepersoner og viktige prinsipper som taushetsplikt, personvern, rapportering og retningslinjer for sosiale medier er temaer som inngår som en del av grunnopplæringen for likepersoner. Samtaleteknikk, tips til hvordan man håndterer vanskelige samtaler og hvordan man kan sette grenser for seg selv er også områder det er viktig for likepersoner å sette seg inn i. Likepersonene fikk også gode råd og tips til hvordan de på best mulig måte kan være en god likeperson i området der de bor. Blærekreftforeningen ønsker å øke aktivitetsnivået og har et mål om å nå ut til flest mulig pasienter, likepersonene er en viktig del av denne strategien. Styreleder Tore Langballe pratet om planene videre fremover. Blærekreftforeningen tar nye tak og er inne i en revitaliseringstid med mye engasjement og pågangsmot.

Lærings- og mestringskurs for blærekreftpasienter


Kreftsykepleierne Marianne Asak og Margrete Ronge fra Akershus universitetssykehus holdt et informativt innlegg om lærings- og mestringskursene de holder for blærekreftpasienter. De har holdt kurs siden 2014. Kursene ledes av kreft- og stomisykepleier ved urologisk sengepost. Kurset går over to dager og holdes to ganger i året. Kurset er for alle med diagnosen blærekreft, samt deres pårørende. Målet med kurset er å gi pasientene økt kunnskap om diagnosen, la de komme i dialog med fagpersoner og dele erfaringer og finne et felleskap med andre i samme situasjon. Asak og Ronge fortalte om et tett samarbeid med Blærekreftforeningen, og foreningen er også representert på kursene. På kursene har de alltid en likeperson fra Blærekreftforeningen tilstede, som hovedsakelig forteller om foreningen, men også informere om likepersonarbeidet.


Ser behovet for en tilstedeværende pasientforening

Blærekreftforeningen ser at det å nå ut til pasienter rett etter at de er diagnostisert er et område det er viktig å prioritere. Dette bekrefter også kreftsykepleierne, som er enige om at det vil være betryggende for disse pasientene å få vite mer om foreningen på dette tidspunktet, og kjenne på at de ikke er alene om diagnosen.

Kursene blir annonsert lokalt på sykehuset, på nettsiden til lærings- og mestringssenteret, samt det blir sendt ut informasjon til pasienter som er behandlet ved sykehuset. Asak og Ronge ser at det kan være en utfordring å fange opp deltakerne, og mener at Blærekreftforeningen vil være en nyttig bidragsyter i forhold til å nå ut med informasjon om kursene, og de ser frem til et tettere samarbeid.