Blærekreftpasienter anbefales å ta koronavaksinen

– Kreftpasienter bør vaksinere seg når de får tilbud om det, sier Reino Heikkilä, uro-onkolog, seksjonsleder og overlege ved avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus.  

9.februar arrangerte Blærekreftforeningen, i samarbeid med Gynkreftforeningen, webinar om blærekreft, korona og vaksine. Vi hadde god oppslutning og mange spørsmål under livesendingen. Vi har oppsummert råd rundt vaksinering for kreftpasienter, som vi håper kan være til hjelp og besvare noen spørsmål for pasienter som føler seg utrygge når det kommer til koronavaksinasjon. 

Reino Heikkilä, uro-onkolog, seksjonsleder og overlege ved avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus.

–  Kreftpasienter som er under aktiv kreftbehandling (særlig immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) eller som nylig har avsluttet behandling har noe økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. For blodkreftpasienter kan det være økt risiko i opp til fem år etter behandling. Selv om disse gruppene kreftpasienter har økt risiko, så er høy alder en større risikofaktor, sier Heikkilä. 

Heikkilä avviser at koronavaksinene på noen måte kan provosere kreften slik at den blir aktiv igjen, og han anbefaler sterkt alle blærekreftpasienter om å ta vaksinen. 

Fakta om koronavaksine til kreftpasienter

  • Kreftpasienter som er under aktiv behandling som beskrevet ovenfor, er prioritert til  gruppe 4 i vaksinekøen (sammen med personer i alderen 65-74 år). Kreftpasienter over 74 år vil på grunn av alder være prioritert høyere. Generelt rådes kreftpasienter som er i behandling eller nylig har avsluttet behandling (3-6 måneder) om å la seg vaksinere, bortsett fra pasienter som nylig har gjennomått benmargstransplantasjon. Vaksinene er ikke farlige for de som har svekket immunforsvar eller som er i behandling/nylig har gjennomgått behandling, men de kan ha noe dårligere effekt ifølge Folkehelseinstituttet. 
  • Det er ingen grunn for at kreftpasienter i behandling skal få flere bivirkninger. 
  • Kreftpasienter kan heller ikke velge hvilken vaksine de vil ta, Folkehelseinstituttet oppfordrer til å ta i mot det tilbudet man får. Imidlertid anbefales ikke eldre over 65 år å ta AstraZeneca vaksinen. 
  • Vaksinen gis i kommunehelsetjenesten og ikke på sykehuset. 
  • Pasienter som gjennomgått covid-19-infeksjon anbefales også å ta vaksinen. 

Råd til kreftpasienter under behandling

  • For pasienter under kreftbehandling så er hovedregelen er at vaksinasjon kan skje uavhengig av hvor pasienten er i behandlingsforløpet. Pasienter skal ikke bli avvist fra vaksinasjon på grunn av kreftbehandling. 
  • Vaksinedose nummer to kan gis etter tre uker eller tilpasses slik at dosen gis så snart som mulig tre uker etter første dose. 
  • Man bør unngå vaksinering slik at en feberreaksjon etter vaksinen (2-4 dager etter vaksinen) sammenfaller med forventet lavt immunforsvar (5-7 dager etter kur).

Hør med behandlende lege om din behandling, ikke bestem å utsette behandling selv.

Ta kontakt med fastlegen

Fastlegene er ansvarlige for å sende inn prioriteringen av pasienter i sitt område. Heikkilä anbefaler råder kreftpasienter som er i tvil om de er innmeldt i rett prioriteringsgruppe om  å forhøre seg med  fastlegen om dette. 

Opptak fra webinar om blærekreft, korona og vaksine 9.februar: