Mai er den internasjonale blærekreftmåneden. Har du blod i urinen, så søk lege!

Hvert år dør over 300 mennesker i Norge av blærekreft, en kreftform som får lite oppmerksomhet, både i samfunnet og i media, men også innen forskning. Blærekreftforeningen jobber for å spre kunnskap og øke oppmerksomhet rundt kreftformen som rammer over 1700 personer årlig – i håp om å redde flere liv og bedre behandlingsmulighetene for blærekreftrammede.

Blod i urinen er det viktigste tegnet på blærekreft, samtidig er det slik at i de fleste tilfeller hvor man har blod i urinen så skyldes ikke dette kreft. Dette kan være med på å «ufarliggjøre» det å ha blod i urinen.

Når skal du oppsøke lege?

–  Hovedregelen er at ved blod i urinen skal man oppsøke lege og utredes for blærekreft, sier Erik Skaaheim Haug, urolog og overlege ved Sykehuset i Vestfold, og leder av Norsk Blærekreftgruppe.


Forsker og urolog, Erik Skaaheim Haug

Hvilke andre grunner er det til at man får blod i urinen, uten at det skyldes blærekreft?

– Det vanligste er urinveisinfeksjon. Men også nyrestein kan føre til blod i urinen. Vi ser også at blod i urinen forekommer hos eldre menn med prostataforstørrelse, gjerne i kombinasjon med blodfortynnende medisiner.

Kan man få andre symptomer på blærekreft?
–  Ja, det kan forekomme, men er heller sjelden. Vannlatingsproblemer, hyppig vannlating og svie kan være symptomer på denne kreftformen. Dersom man opplever slike problemer over tid sammen med blod i urinen bør man også utredes med tanke på blærekreft.

Skaaheim Haug er tydelig på at blærekreft ikke nødvendigvis gir symptomer heller, i hvert fall ikke synlige. Man kan ha blod i urinen uten at det er synlig for det blotte øyet.

Viktig med ny urinprøve etter behandling for urinveisinfeksjon
Selv om betydelig færre kvinner rammes av blærekreft årlig (509 personer i 2018) så blir kvinner oftere hardere rammet, med dårligere prognoser.

Hvorfor får kvinner oftere et mer alvorlig forløp enn menn?

–  Kvinner har oftere urinveisinfeksjon enn menn, og blod i urinen som skyldes blærekreft kan ofte mistolkes som en del av infeksjonen. Dette fører til at blærekreft hos kvinner oftere blir oppdaget senere enn hos menn, som betyr at kreften er mer fremskredet og prognosen er dårligere.

Skaaheim Haug mener at det derfor er viktig å ta en ny urinprøve etter at urinveisinfeksjonen er ferdig behandlet, for å sjekke om det fortsatt er blod i urinen.

– Alle personer som har synlig blod i urinen og personer  over 50 år som røyker, tidligere er bestrålt i bekken eller har andre risikofaktorer og vedvarende ikke-synlig blod i urinen, uten noen naturlig forklaring, bør utredes for blærekreft, sier  Skaaheim Haug. Stix av urin er imidlertid en meget følsom prøve og man skal derfor ha 2+ eller mer på flere prøver før man kan si at den er sikkert positiv.

Færre utredninger på grunn av korona?

Skaaheim Haug forteller at de ved Sykehuset i Vestfold har hatt merkbart færre pasienter de siste ukene, noe som kan skyldes at mange pasienter unngår å oppsøke lege på grunn av engstelse for koronasmitte.

– Vi merker at tilstrømmingen til sykehuset har gått vesentlig ned, og det er bekymringsverdig for oss. Jeg vil oppfordre alle om å oppsøke lege dersom de har symptomer på blærekreft – har du blod i urinen skal du utredes for blærekreft. Det er trygt å komme til oss på sykehuset, og det er betydelig mer risikofylt å gå med  uoppdaget blærekreft av frykt for korona.

Rammesak:

Blærekreftfakta

Kreftregisterets kreftstatestikk viser at blærekreft var den fjerde vanligste kreftformen blant menn i siste femårsperiode, altså fra 2014-2018).  I 2018 fikk 1239 menn kreft i blære og urinveier. 509 kvinner ble rammet i samme periode, og de fikk oftere et mer alvorlig forløp enn menn. Over halvparten av pasientene får tilbakefall og kreftformen tok i 2018 hele 319 liv. 

Utredning og oppfølging av blærekreftpasienter er svært ressurskrevende, både for helsevesenet, men også for pasientene. Allikevel får blærekreft fortsatt lite oppmerksomhet, både blant forskere og i media.

Tekst: Rannveig Øksne

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.