Om oss

Historikk
Styret
Vedtekter
Samarbeidspartnere
Den Gule Posten
Helsepolitikk
Helsefaglig arbeid

 

Kontaktinfo:
Telefon 04198
post@blaerekreft.no
Blærekreftforeningen
Gamle Hadelandsv. 72,
2032 Maura

Kontonr.:
1503.28.91184

Lenker:
Facebook-gruppa Blærekreft
Facebook-sida Blærekreftforeningen

Blærekreftforeningen er en interesseorganisasjon for alle som er berørt av blærekreft. Gjennom oss kan du møte noen av de mange (pr. 31.12.2015: 13382) som lever med blærekreft i Norge, deres pårørende og andre interesserte:

>Vi arrangerer åpne møter og uformelle treff rundt omkring i landet.

>Vi har en likemannstjeneste som betjenes via telefon (04198, fordi mennesker mellom 41 og 98 år bør være på vakt for blærekreft!).

>De som har (eller oppretter) en Facebook-profil kan møtes i Facebook-gruppa «Blærekreft» (søk den opp og be om å bli medlem. Gruppa er «lukket», hvilket betyr at alt som skrives der forblir der og kan ikke leses av andre forbindelser på eller utenom Facebook.).

Her på våre websider kan du finne generell informasjon om blærekreft-sykdommen, faglige nyheter, informasjon om foreningen og dens aktiviteter. Vi avholder styremøter og utvalgsmøter på Skype, så kort sagt: Du kan få tak i oss så å si overalt.

I tillegg til å bygge opp selve organisasjonen jobber vi med å
-informere allmennheten om blærekreft,
-vi arbeider for å redusere antall feildiagnostiserte og for sent diagnostiserte pasienter ved å informere fastlegene om sykdommen,
-vi påvirker helsepolitikken gjennom høringsuttalelser,
-vi jobber for å bygge opp forskningsaktiviteten innen dette fagfeltet,
-vi støtter urologenes arbeid for å bedre deres arbeidssituasjon slik at de får bedre tid til hver pasient og kan gjøre en enda bedre jobb,
-vi støtter den enkelte pasient eller pårørende som har behov for det,
-og en mengde andre ting som kommer pasientene til gode.

Enten du selv har erfaringer du vil dele med andre eller du trenger å snakke med noen som forstår uten lange forklaringer: ta kontakt  i dag! Hver for oss er vi ubetydelige, men sammen er vi sterke!

Har du helt spesifikke og konkrete spørsmål om din egen eller andres sykdom? Søk lege eller annet fagpersonell. Informasjon fra din journal er nødvendig for å gi korrekte svar tilbake. Hvis du selv er pasient og snakker med andre pasienter, husk at små detaljer i din tilstand kan gi deg helt forskjellig behandlingsopplegg i forhold til din blærekreftkollega som tilsynelatende har akkurat samme sykdom.