Om oss

Historikk
Styret
Styringsdokumenter
Årsmeldinger

Medisinsk fagråd
Helsepolitisk arbeid
Distriktsgruppene
Landsmøtet
Temaår
Den Gule Posten
Brukermedvirkning
Internasjonale kontakter
Kontakt
Donasjoner og skattefradrag

 

 

Kontaktinfo:
Telefon: 04198 eller 47489600 eller 47979343 (hvis du vil bruke sms)
post@blaerekreft.no
Blærekreftforeningen
Gamle Hadelandsv. 72,
2032 Maura

Org.nr.:
998 479 169

Kontonr.:
1503.28.91184

Lenker:
Facebook-gruppa Blærekreft Norge
Facebook-gruppa Urostomi i Norge
Facebook-gruppa Partnere til kreftpasienter
Facebook-sida Blærekreftforeningen

 

Blærekreftforeningen er en interesseorganisasjon for alle som er berørt av blærekreft. Gjennom oss kan du møte noen av de mange som lever med blærekreft i Norge, deres pårørende og andre interesserte.

Her kan du lese mer om hvem vi er og hva vi gjør.

Har du helt spesifikke og konkrete spørsmål om din egen eller andres sykdom? Søk lege eller annet fagpersonell. Informasjon fra din journal kan være nødvendig for å gi korrekte svar tilbake. Hvis du selv er pasient og snakker med andre pasienter, husk at små detaljer i din tilstand kan gi deg helt forskjellig behandlingsopplegg i forhold til din blærekreftkollega som tilsynelatende har akkurat samme sykdom.