Fjerne blæra?

Når du må fjerne blæra finnes det tre alternativer for ny urinavledning

Dersom legene sier de vil tilby deg cystektomi, å fjerne blæra, er det fordi de mener det er den beste måten å håndtere sykdommen på. Dette skjer vanligvis når svulstene har blitt invasive, altså fått evnen til å bane seg veg inn i vevet rundt og fått sendt sine utløpere innover i blæreveggen, enten inn mot, eller inn i det muskellaget som ligger i blæreveggen og som du bruker når du trykker for å få tisse. Da kalles tilstanden «muskelinvasiv blærekreft».

Begrepet «muskelinvasiv blærekreft» betyr ikke at svulstene har vokst inn i skjelettmuskulatur. Dersom det skjer sier man at sykdommen har spredt seg eller metastasert til (skjelett-) muskulatur.

Cystektomi foretas bare noen få steder i landet:
Oslo Universitetssykehus, Oslo
A-hus, Lørenskog
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Haukeland, Bergen
St. Olavs hospital, Trondheim
UNN, Tromsø

Hva gjøres?

Når urologene fjerner en urinblære, tar de samtidig med indre genitalia (prostata/sædkjertler/sædledere eller livmor og eggstokker) samt lymfeknuter på bakre bukvegg. Dette er en stor og omfattende operasjon. Det er flere grunner til at legene fjerner mer enn bare blæra. Lymfekjertler tas ut for å se om de inneholder kreftceller, hvilket kan gi en pekepinn om pasienten vil trenge ytterligere behandling enn kirurgi. Når det gjelder indre kjønnsorganer er mange av pasientene over fertil alder. Hvis de fjernes unngår man risiko for at man senere kan utvikle kreft i disse organene i seg selv. I tillegg vil det å ta ut blære og lymfekjertler medføre store sårflater som kan gro sammen, og som man helst vil unngå å skulle operere i senere på grunn av sammenvokstninger. Til sist er det også lettere å finne årsaker til nye følelser, smerter og nervesignaler fra dette området dersom enkelte faktorer er fjernet.

Yngre pasienter

Yngre pasienter, hvor det er mindre risiko for å utvikle annen kreft, kan ta opp med behandlende lege om det er aktuelt å la indre genitalia stå igje

Nervesparende kirurgi

Pasienter som ønsker å beholde nervefunksjon til kjønnsorganer eller lukkemusklene i blæra, kan be urologen om å foreta nervesparende kirurgi. Dette er teknisk krevende og lykkes ikke alltid, men urologene vil gjøre det de kan for å oppfylle ønsket. Vær tydelig på ønsket så ikke det forsvinner i mengden av informasjon den ene eller andre veien. Nerver til lukkemusklene i blæra er bare viktig å beholde for de som får erstatningsblære/blæresubstitutt.

Nye måter å få urinen ut av kroppen på. Når blæra er fjernet må urinen samles opp på en annen måte. Her er alternativene:

Kontinent urostomi (Lundiana eller andre former)

består av et reservoar (laget av litt av din egen tarm) som ligger i buken, og som har en kanal med åpning ut på magen. Denne kanalen er lukket inn mot reservoaret med en ventilfunksjon som gjør at urinen i reservoaret ikke kommer ut når dette fylles. Når man skal tømme reservoaret bruker man et kateter, en tynn slange som man fører inn gjennom åpningen på magen. Over åpningen setter man bare et lite plaster for å dekke den til. Ikke alle sykehus som utfører cystektomi kan lage kontinent urostomi, så vær forberedt på evt. å bytte sykehus dersom du ønsker denne urinavledningen.

Erstatningsblære/Studer (ortotop blæresubstitutt)

består av et reservoar (laget av litt av din egen tarm) som legges på samme sted som den opprinnelige blæra lå, og som kobles på det gjenværende urinrøret, Man tisser derfor «den vanlige veien», men siden man ikke lenger har muskellaget i blæreveggen å trykke med, må man lære seg å trykke med bukmuskulaturen, med utvendig trykk på nedre del av magen eller få tømt reservoaret på annen måte når man skal tisse. Denne operasjonsprosedyren er meget krevende å utføre, spesielt hos kvinner, så ta en nærmere titt på kontinent urostomi som alternativ til vanlig urostomi.

Har du hørt at du må være forberedt på urinlekkasje dersom du velger erstatningsblære? Slike problemer kan løses, les her.

Vanlig urostomi (Bricker-avledning)

består av en liten bit tarm som fungerer som samlekanal for begge urinlederne, og som føres ut på magen og sys på der som en liten munn. Her er det ingen reservoarfunksjon og urinen renner ut kontinuerlig. Urinen samles opp i en pose som limes på magen med en festeplate, og som tømmes gjennom en kran nederst. Posen og festeplaten må skiftes med jevne mellomrom, ofte daglig eller annenhver dag. Vanlig urostomi blir fremhevet som den enkleste urinavledningen.

Vær oppmerksom på at anatomiske forhold hos den enkelte pasient kan gjøre det umulig å konstruere et reservoar (kontinent urostomi eller erstatningsblære). Det vil derfor alltid være en mulighet for at man ikke kan få noen av de løsningene men våkner opp etter operasjonen med en vanlig urostomi.

Alle kropper er ulike, alle liv er forskjellige, og hvilken løsning som er best vet bare du når du har fått all den informasjon du trenger og ønsker. Urologene kan fortelle deg hva de gjør og hvordan de har sett eller fått formidlet pasientenes opplevelse av dette. Og våre likemenn kan fortelle deg litt om hvordan det er å leve med de ulike løsningene. Vi anbefaler at du henter ut kunnskap fra begge kilder. Jo mer du vet på forhånd, jo lettere blir det å ta det som kommer. Lykke til!