Styredokumenter

Driftsbudsjett for 2020

Driftsbudsjett 2020

Søknader:

Helsedirektoratet:
(hovedprosjekt 2020)

Søknader til HDIR med tiltaksplaner og budsjetter
Søknad sendt via Altinn (TDL)

Bufdir:

Søknad sendt for 2021
Søknad sendt via Bufdir (KAJ 27.08.20)

Momskompensasjon:

Søknad sendt via Altinn (AER 01.09.20)
*
Grunnlag

Sammen er vi sterkere!


Årsmøtet 2020

Dokumenter til årsmøtet

Strategiplan

Blærekreftforeningens strategi 2019 – 2023


https://blaerekreft.no/om/styret/styrerommet/rolle-og-ansvarsfordeling-styret-administrasjon/