Årsmøtet 2020 Dokumenter

Hotel Olavsgaard 20.juni 2020 (Digitalt p.g.a. Corona)
Vedtekter

Viktige datoer: Innkalling 2 mnd før. 18.03.20

Siste frist for innmelding av saker 18.05.20

Sakspairer ute til medlemmene 06.06.20

Utført 18.03.20, Nettet og FB Innkallingsbrev

Valgkomiteen: Audhill Sund, audhillsund@hotmail.com, Tlf: 97704701

Saksdokumenter: Budsjett 2020, Årsmeldingen, Regnskap og uavhengig revisjonsberetning, Årsregnskapet med fotnoter, forslag til evt. endringer (kontingent, familie-pris, fullmakter..)

Årsmøtet skal: 1. Godkjenne frammøtte medlemmer 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent og referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen. 4. Behandle Blærekreftforeningens årsmelding 5. Behandle Blærekreftforeningens regnskap og revisjonsrapport 6. Behandle forslag til endring av foreningens vedtekter 7. Behandle saker som styret fremmer for årsmøtet 8. Behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet 9. Fastsette kontingent for medlemmer og støttemedlemmer 10. Vedta Blærekreftforeningens budsjett 11. Velge: a) Leder b) Andre styremedlemmer samt varamedlemmer c) Godkjenne ekstern revisor eller velge intern revisor og dennes stedfortreder d) Medlemmer til valgkomiteen