Færre tilbakefall ved ny operasjonsmetode

Ved St. Olavs hospital pågår en studie der en ny teknikk benyttes på blærekreftpasienter som må gjennomgå radikal cystektomi. 
–  Resultatene er lovende, pasientene har større sjanse for å bli friske, sier leder for studien, overlege Eirik Kjøbli. 

Fjerner alt i ett stykke

Ved radikal cystektomi fjernes hele urinblæren kirurgisk, dette er standardbehandling for pasienter med blærekreft som har vokst inn i de dypere muskellagene. 

– Tidligere har vi tatt ut blæren og lymfeknuter hver for seg, nå tar vi ut alt i ett stykke. Fordi det alltid er et spredningspotensiale når man opererer i vev der det er kreftceller, og fordi kreftcellene ikke alltid kun er å finne i svulsten, så blir det mindre sannsynlighet for spredning når alt fjernes i ett stykke, forklarer Kjøbli. 

Den nye utviklede metoden kalles bloc radikal cystektomi (EbRC). 

Lovende resultater

Erik Kjøbli

Studien ved St. Olavs har pågått siden starten av 2017 og pågår fortsatt. Årlig opereres 45 pasienter ved hjelp av denne metoden hos Kjøbli og hans kollegaer i Helse Midt. I studien har forskerne sammenlignet alle pasienter som ble behandlet med radikal cystektomi fra 2012 til 2020. Alle pasientene med tilbakefall eller muskelinvasiv blærekreft som skulle behandles med RC i henhold til europeiske retningslinjer kunne være med i studien.

De første 102 pasientene som var operert med den nye metoden ble sammenlignet med de tidligere 185 pasientene operert med standard radikal cystektomi. Tidligere lå tilbakefallsprosenten for lokalt tilbakefall etter radikal cystektomi på 11-54 eller 22 (svensk studie) prosent. 

– Jeg syntes at vi hadde for mange tilbakefall, og tenkte at vi måtte klare å overføre de beste prinsippene fra andre kreftformer til blærekreft.  Det har vi lykkes med. Etter 19 måneder så vi at 3,9 prosent av pasientene som ble operert med den nye metoden fikk tilbakefall, mens 20,8 prosent av de som gjennomgikk standard behandling fikk tilbakefall etter 44 måneder. Lokalt tilbakefall i begge grupper forekommer tidlig i oppfølgingen.

Ønsker å dele kunnskapen

–  Nå har vi inkludert alle pasienter vi opererer, og resultatene er gode. Metoden påvirker ikke livskvaliteten for pasientene i det hele tatt, kun det faktum at det øker sannsynligheten for å bli frisk.  
Foreløpig er det kun pasienter i Helse Midt som opereres med denne metoden, men Kjøbli forteller om flere interesserte kirurger fra andre helseregioner. Han jobber med å få etablert et samarbeid slik at flere pasienter får muligheten til å bli operert ved hjelp av den nye metoden. 

Tekst: Rannveig Øksne