Seminar om blærekreft

Blærekreftforeningen

Seminar om blærekreft

453 453 people viewed this event.

Vi inviterer til et spennende seminar hvor vi vil lære mer om utvikling av blærekreft i Norge, behandling av lokal blærekreft, fremskritt på behandling av metastatisk blærekreft, og status for blærekreftpasienter i IMPRESS-Norway. 
Seminaret holdes på Kreftforeningens Vitensenter kl. 1700 – 1930. Alle interesserte er velkomne! 

Vi serverer sen lunsj kl. 16:30, foredragene starter opp kl. 17:00.

På programmet: 

  • Hvem rammes av blærekreft, og hvordan har utviklingen vært? Ved statistiker og forsker Bettina Kulle Andreassen fra Kreftregisteret. 
    Vi ser på trender og tall fra Kreftregisteret, og utdyper hva et eget kvalitetsregister vil bety for pasientene.

  • Behandling av lokal blærekreft, ved urolog ved Bærum sykehus og nestleder i Norsk Urologisk Forening, Tina Shagufta Kornmo. Her får vi høre om behandlingen som tilbys pasienter med lokal blærekreft eller lokalavansert blærekreft, og hvordan de lange behandlingsforløpene ofte preger hverdagen til pasientene – hva vet vi om livskvaliteten til pasientene?

  • Status i Norge etter to gjennombrudd innen behandling for pasienter med metastatisk blærekreft og veien videre, ved Uro-onkolog og professor Jan Oldenburgved A-hus. Vi får presentert de gode resultatene fra to store studier (CheckMate901 og EV302, og Oldenburg forteller om satsningen på kliniske studier ved Ahus.

  • Finnes det medisiner som i dag benyttes for en annen type kreft som også kan virke på blærekreft? ved onkolog og studielege i IMPRESS-Norway, Katarina Puco. Når all standardbehandling er utprøvd og kreften fortsetter å vokse/spre seg, – hva da? IMPRESS-Norway kan da være en mulighet. Puco gir innsikt i hvordan forskerne i studien arbeider, og foreløpige resultater for blærekreftpasienter.

To register for this event email your details to post@blaerekreft.no

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

27-05-2024 . 17:00
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends