Pasientseminar i Trondheim: Livet med blærekreft

Pasientseminar i Trondheim: Livet med blærekreft

Pasientseminar i Trondheim: Livet med blærekreft

by
402 402 people viewed this event.

Blærekreftforeningen ønsker pasienter, pårørende og andre interesserte velkommen til et lavterskel-seminar om det å leve med blærekreft.
Vi får besøk av Heidi Knobel, seksjonsoverlege på Kreftklinikken på St. Olavs. Hun vil blant annet snakke om senskader etter blærekreft. Vår likeperson Elin Schive vil dele sin pasienthistorie, samt erfaringer om å leve med stomi.

Det legges til rette for alle former for spørsmål.
Det blir også anledning til å bli bedre kjent med Blærekreftforeningen, vårt fellesskap og arbeid.
Det blir lett servering.
Vi ser frem til å se deg i Trondheim!

Seminaret er gratis og åpent for alle

To register for this event email your details to post@blaerekreft.no

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

13-02-2023 . 18:00
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends