Årsmøte i Blærekreftforeningen 2022

Årsmøte i Blærekreftforeningen 2022

by
4 4 people viewed this event.

Årsmøtet 2022 blir gjennomført lørdag 02.04.2022 kl. 13.00-15.00
Digitalt via Teams. Vi ønsker aller helst å gjennomføre møtet fysisk, men pga de rådende omstendigheter må vi avvente. Mer informasjon og en invitasjon til de som ønsker å delta fysisk vil komme når situasjonen rundt pandemien er mer avklart.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes inn og være oss i hende før 6.mars.
Sendes til: post@blaerekreft.no
Evt. til Blærekreftforeningen v/Pekaill, Rosenkrantz`gate 7, 0159 Oslo


Sakspapirer vil bli sendt ut via mail og post senest 14 dager før selve årsmøtet (dvs. at de skal være dere i hende senest lørdag 19.mars).

Forslag til nye kandidater til styret eller andre funksjoner kan dere sende til valgkomiteen ved Audhill Sund eller Stine Buan.
Kontaktinfo: audhillsund@hotmail.com, stinebuan@hotmail.no
Post til: Blærekreftforeningen v/Pekaill, Rosenkrantz`gate 7, 0159 Oslo
Dere kan selvsagt også kontakte oss via telefon på: 46479800

To register for this event email your details to aeroald@gmail.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

02-04-2022 to
03-04-2022
 

Registration End Date

19-03-2022
 

Location

Online Event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends