Foreløpig innkalling til årsmøte i Blærekreftforeningen 2022

Foreløpig innkalling til årsmøte i Blærekreftforeningen 2022

Foreløpig innkalling til årsmøte i Blærekreftforeningen 2022

by
515 515 people viewed this event.

Årsmøtet blir gjennomført lørdag 02.04.2022 kl. 11.00-13.00 på Quality Hotel Olavsgaard .

Med forbehold om endringer. (Et digitalt møte kan bli løsningen dersom pandemien blomstrer opp).

Det vil bli arrangert landstreff i forbindelse med årsmøtet. Invitasjon til dette vil komme etterhvert. Så hold av lørdag og søndag for et hyggelig og nyttig medlemstreff!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes inn og være oss i hende før 6.mars.
Sendes til: post@blaerekreft.no
Evt. til Blærekreftforeningen v/Pekaill, Rosenkrantz`gate 7, 0159 Oslo


Blærekreftforeningens vedtekter § 8 gir bestemmelser om møtets ramme, bl.a. om innkalling, foreløpig og endelig saksliste.
Fullstendig saksliste vil bli sendt 14 dager før årsmøtet dvs. senest 19 mars.

Den foreløpige sakslisten er:

1) Godkjenne fremmøtte medlemmer

2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3) Velgedirigent og referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen

4) Behandle Blærekreftforeningens årsmelding

5) Behandle Blærekreftforeningens regnskap og revisjonsrapport

6) Behandle forslag til endring av foreningens vedtekter

7) Behandle saker som styret fremmer for årsmøtet

8) Behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet

9) Fastsette kontingent for medlemmer og støttemedlemmer

10) Vedta Blærekreftforeningens budsjett

11) Velge:  a) Styreleder b) Andre styremedlemmer samt varamedlemmer c) Godkjenne ekstern revisor eller velge intern revisor og dennes stedfortreder d) Medlemmer til valgkomiteen

I år står disse på valg:

Styremedlemmer: Elin Schive, Hans-Petter Isaksen (velges for 2 år)

Nestleder: Knut-Arne Jørgensen (velges for 2 år)

Vi behøver ny valgkomite, 2 personer (1 år)

Forslag til nye kandidater til styret eller andre funksjoner kan dere sende til
Valgkomitéen:
Audhill Sund eller Stine Buan, audhillsund@hotmail.com, stinebuan@hotmail.no
Post til: Blærekreftforeningen v/Pekaill, Rosenkrantz`gate 7, 0159 Oslo
Dere kan selvsagt også kontakte oss via telefon på: 46479800

(Detaljer rundt valg etc. vil komme sammen med den fullstendige sakslisten)

Event registration closed.
 

Date And Time

02-04-2022 to
03-04-2022
 

Registration End Date

19-03-2022
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends