Bak fra venstre: Hans-Petter Isaksen, Audhill Sund, Knut-Arne Jørgensen, Elin Schive. Foran fra venstre: Bernt A. Andersen, Anita Eik Roald (dagl.leder), Anita Barvang Ihlang og Tore Dammann Langballe. (Svein Laberg er ikke med på bildet)
Styret i Blærekreftforeningen 2020-2021

Styret består i dag av 8 valgte medlemmer fra foreningen. De er godt representert fra Mo i Rana i nord til Agder i sør og Bergen i vest. Styret jobber alle på frivillig basis.  Styret velges av medlemmene på årsmøtet for to år av gangen. Den eneste som er ansatt i en deltidsstilling i foreningen er daglig leder.  Likepersoner anses som tillitsvalgte og er godkjent av styret.


Styreleder: Tore Dammann Langballe

Tore D. Langballe

Nestleder: Knut-Arne Jørgensen

Øvrige styremedlemmer:

Anita Barvang Ihlang , Svein Laberg, Elin Schive og Hans-Petter Isaksen

Varamedlemmer: Audhill Sund og Bernt A. Andersen

Daglig leder: Anita Eik Roald 

Anita Eik Roald

Kontaktinfo:

Tore D. Langballe 90777841 torelangballe@blaerekreft.no
Knut-Arne Jørgensen 90634906 knjorgen@blaerekreft.no
Anita Ihlang99512845aihlang@blaerekreft.no
Svein Laberg91342884 s-lab@blaerekreft.no
Elin Schive41542082elin.schive@gmail.com
Hans-Petter Isaksen45429866hapeis@gmail.com
Vara: Bernt A. Andersen97012207berntaand@gmail.com
Vara: Audhill Sund97704701audhillsund@hotmail.com
Daglig leder: Anita Eik Roald93048535aeroald@blaerekreft.no